PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giải toán Đại số luyện thi Đại học


 1. Chứng minh đẳng thức sau giá trị không đổi
 2. TOPIC Phương trình chứa tham số
 3. Cho các số $x, y, z$ thoả mãn $xy + yz + zx = 3xyz$. Chứng minh rằng: $\frac{1}{\sqrt{3x + y}} + \frac{1}{\sqrt{3y + z}} \frac{1}{\sqrt{3z + x}} \leq \frac{3}{2}$
 4. Giải bất phương trình: $4\sqrt{x+1}+\frac{4x+4}{\sqrt{2x+3}+2}-(x+1)(x^2-2x)\ge 0$
 5. Giải phương trình $\left(4x+3 \right)^2(x+1)(2x+1)=810$
 6. Giải phương trình: $x^3+3x^2+8x+24=4(x+3)\sqrt{x+2}+\sqrt{-3x^3+4x^2+105x +198}$
 7. Phương trình bậc 3 tổng quát
 8. Chứng minh pt bậc 2 có nghiệm
 9. Giải bất đẳng thức
 10. Cho a,b,c là các số không âm thỏa mãn a+b+c=1 Tìm gtnn của $P=\frac{1}{(a-b)^{2}}+\frac{1}{(b-c)^{2}}+\frac{1}{(c-a)^{2}}$
 11. BPT mũ chứa tham số
 12. Cho $sinx=\frac{\sqrt{8}}{3}$ Hãy tính $$P=3cos^2 x+ sin^2 x$$
 13. Giải phương trình
 14. Giải phương trình
 15. Giải hệ phương trình.
 16. Phương trình
 17. Giải phương trình: $ \sqrt{4t^2+3t+2} +\sqrt{ 2t^2+3t+4} $=$3(t+1)$
 18. Giải hệ phương trình: $$\left\{\begin{matrix} x^{3} y^{3}\sqrt{3-x}+2y^{2}=4y^{3}\sqrt{3-x}-8 & \\ 3y^{2}+2x-\sqrt{3-x}+\sqrt{2y-1}=0 & \end{matrix}\right.$$
 19. $$\left\{\begin{matrix} x^{3} y^{3}\sqrt{3-x}+2y^{2}=4y^{3}\sqrt{3-x}-8 & \\ 3y^{2}+2x-\sqrt{3-x}+\sqrt{2y-1}=0 & \end{matrix}\right.$$
 20. Tính tổng: $1+\frac{1}{2}.(1+2)+\frac{1}{3}.(1+2+3)+...+\frac {1}{20}.(1+...+20)$
 21. Giải phương trình: $\sqrt{x+2}+\sqrt{4-x}+\sqrt{2x+5}=2x^2-5x$
 22. Cho hình vuông ABCD, M là 1 điểm di động trên cạnh AB( M khác A, B). E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A , C trên đường thẳng DM. Chứng minh BF vuông góc với CE
 23. Đề Thi Cho hàm số $y = x^3 -6x^2 +3(m+2)x +4m -5$ có đồ thị (C) Tìm m để trên (C) tồn tại đúng hai điểm có hoành độ lớn hơn 1 để tiếp tuyến của (C) tại mỗi điểm đó vuông góc với đường thẳng $d :x+2
 24. Tính tích phân sau :
 25. Xin cách giải ngắn gọn.
 26. Giải phương trình $3\sqrt {1-x}.\sqrt {1+x} = 5\sqrt {1+x} - 4\sqrt {1-x}+x+6$
 27. Giải phương trình
 28. Phương trình logarit
 29. Giải phương trình: $\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}} = x(1+2\sqrt{1-y^2})$
 30. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \dfrac{x^2+x+1}{y^2+y+1} = (\dfrac{y}{x})^{2014} \\ 4x^2-16x+8+x\sqrt{3\sqrt{xy}-2}+\sqrt{7x+2} = 0 \end{cases}$
 31. Tìm $m$ để phương trình sau có nghiệm: $\sqrt{x-6\sqrt{x-9}}+\sqrt{x+6\sqrt{x-9}}=\dfrac{x+m}{6}$
 32. Tìm $m$ để phương trình sau có nghiệm: $\sqrt{2x-3}+\sqrt{2-x}=m(3x+5)$
 33. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
 34. Một số thắc mắc khi làm đề thi HSG
 35. Cho dy số $x_n$: $x_1$= $\sqrt{2}$ ; $ x_{n+1}$= $\sqrt{2+x_n}$
 36. Tính tổng của các hệ số trong khai triển $(3x-4)^{13}$
 37. Hướng dẫn Ép tích cơ bản đến nâng cao qua Video
 38. Giải hình
 39. Ba bài toán Oxy+bất phương trình+bất đẳng thức [Group Hội Ngộ Giải Toán]
 40. Giải phương trình: $4+2\sqrt{1-x}=-3x+5\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x^{2}}$
 41. $\left\{\begin{matrix} \bigl(\begin{smallmatrix} x^{2}-y^{2}+1 \end{smallmatrix}\bigr)^{2}-2x+y=-1 & \\ 6x^{2}-2y^{2}+2x+y=-3 & \end{matrix}\right.$
 42. Tìm Giá trị nhỏ nhất của:
 43. [TOPIC] Phương Trình-Bất Phương Trình-Hệ Phương Trình Trong Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016
 44. Tìm GTNN của biểu thức P biết xy+yz+zx = 3
 45. Câu hệ phương trình đề thi thử Khánh Hòa 2016
 46. Giúp mình giải phương trình vô tỷ đề thi thử Phan Bội Châu - Nghệ An
 47. Giải phương trình Phan Bội Châu lần 1-2016 $$\sqrt{7x^2+20x-86}+x\sqrt{31-4x-x^2}-3x-2=0$$
 48. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^{3}+3x^2\sqrt{x-y}=y(\sqrt{y^{2}+1}+1)
 49. Giải phương trình $$16x^3+12x^2+21x+20=2(3x+8)\sqrt{3x+5}$$
 50. Câu phương trình đề thi THPT QG 2016
 51. Phuong trình mũ
 52. Help!!!
 53. Bài toán thực tế
 54. TOPIC Cần giúp 1 bài xác xuất
 55. Tích phân
 56. Thầy toán Nguyễn Sỹ Ba-NĐ
 57. Học toán online miễn phí
 58. Tính xác suất
 59. Giá trị lớn nhất của hàm số[THPT chuyên TB]