PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi và Giải đáp nhanh các bài Toán


Trang : [1] 2 3 4 5

 1. Bất đẳng thức chọn lọc
 2. Giải bất phương trình: $\frac{1}{2}log_{2}(2+x)+log_{\frac{1}{2}}(4-\sqrt[4]{18-x})\leq 0$
 3. Giải bất phương trình
 4. Giải bất phương trình:\dfrac{1-\sqrt{1-4x^{2}}}{x}<3
 5. Chuyên mục Chuẩn bị thi vào đại học báo THTT tháng 4 năm 2014
 6. Chứng minh $xy-12x+15y$ chia hết cho 17 khi biết các điều kiện liên quan
 7. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho $a^2b^2-4(a+b)$ là bình phương của một số nguyên
 8. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương z thoả $x+y+z=xyz$ khi biết các điều kiều kiện ràng buộc của x,y
 9. Tìm nghiệm nguyên dương của pt sau: $2x(xy-2y-3)=(x+y)(3x+y)$
 10. Chứng minh phương trình sau có vô số nghiệm nguyên: $2011x^2-2012y^2+2013^2=0$
 11. 3 bài tập hay về số học.
 12. Giải bất phương trình sau:
 13. Tìm giá trị lớn nhất của $ab^{2} + bc^{2} + ca^{2} - abc$
 14. Sử dụng hàm số giải bpt
 15. Bài hệ phương trình hay và khó
 16. Giải bất phương trình
 17. Giải bất phương trình
 18. Giải bất phương trình : $$3^x + 4^x < 5^x$$
 19. Giải bất phương trình $$3^x + 5^x < 2. 4^x$$
 20. Tính tích phân :
 21. Giải hệ phương trình
 22. Tính tích phân: $I=\int_{1}^{2} \frac{sinx}{x}$
 23. Bất phương trình vô tỷ
 24. Bất phương trình vô tỷ
 25. Bất đẳng thức
 26. Chứng minh bất đẳng thức
 27. Bài tập mũ & logarit
 28. Bài tập mũ
 29. Bài tập logarit
 30. Bài tập logarit
 31. Giải PT và BPT
 32. Tính tích phân: $\int_{0}^{1}\frac{x^{3}-x^{2}}{x\sqrt[3]{3x-4}-1}dx$
 33. Hệ phương trình
 34. Hệ phương trình
 35. Giải bất phương trình sau
 36. Tìm GTNN của P
 37. Giải bất phương trình
 38. Giải hệ phương trình
 39. Bài hình oxy
 40. Xác định tọa độ của D.
 41. Giải phương trình
 42. Giải bất phương trình
 43. Giải bất phương trình
 44. Bất phương trình vô tỉ
 45. Giải bất phương trình trên tập số thực.
 46. Giải bất phương trình
 47. Giải bất phương trình
 48. Hệ phương trình
 49. Giải Bất Phương Trình
 50. Giải bất phương trình:
 51. Tìm giá trị của m để hàm số nghịch biến?
 52. Cho hàm số y=$\frac{mx+1}{x-1}$ có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến d với (C) tại điểm có hoành độ x=2, tìm m để khoảng cách từ điểm A(3;5) tới tiếp tuyến d là lớn nhất
 53. Bất phương trình
 54. Giải bất phương trình: \frac{6x^{2}}{(\sqrt{2x+1}+1)^{2}}>2x+\sqrt{x-1}-1
 55. Tính đơn điệu của hàm số
 56. Bất phương trình - Đề thi thử.
 57. Giải pt
 58. Giải phương trình vô tỉ
 59. Hỏi bài
 60. Giải bất phương trình sau:
 61. Bài 3. giải bất phương trình
 62. Giải phương trình vô tỉ
 63. Giải phương trình
 64. Giải hệ phương trình
 65. Giải phương trình:{█(x+√(x(x^2-3x+3) )=∛(y+2)+√(y+3)+1@3√(x-1)-√(x^2-6x+6)=∛(y+2)+1)┤
 66. Giải hệ phương trình
 67. Giải bpt sau: \[ 3x^2+\sqrt{x^2-4x+1}+2\sqrt{x^2-x+1}+12\sqrt[4]{1+x-x^2}\ge15.
 68. Giải phương trình vô tỉ
 69. Giải phương trình
 70. Giải phương trình
 71. Giải phương trình vô tỉ
 72. Giải phương trình
 73. Giải phương trình
 74. Giải phương trình
 75. $\left\{\begin{matrix} x+\sqrt{y}+\frac{15}{4}=2\sqrt{x}\left(1+\sqrt{x} \right) & & \\ \frac{x\left(1+\sqrt{x} \right)+y\left(1+\sqrt{y} \right)}{\left(\sqrt{x}+1 \right)\left(\sqrt{y}+1 \right)}=\frac{9}{\sqrt{x}+\sqrt{y}+2} & &
 76. Giải hệ phương trình
 77. Giải hệ phương trình
 78. Giải hệ phương trình
 79. Giải hệ phương trình
 80. Giải hệ phương trình
 81. Giải hệ phương trình
 82. Giải hệ phương trình
 83. $\left\{\begin{matrix} \left(x-y \right)^{2}+\left(x^{2}+y^{2} \right)\left(x+y \right)=2xy\sqrt{x+y+2} & & \\ x\left(\sqrt{x-y+1}+1 \right)+ y\left(\sqrt{y-x+1}+1 \right)=\sqrt{2\left(x^{2}+y^{2} \right)}+2 & & \end{matrix}\right
 84. Giải bất phương trình
 85. Giải bất phương trình
 86. Giải phương trình
 87. Giải bất phương trình
 88. Giải bất phương trình
 89. Giải phương trình
 90. Giải bất phương trình
 91. Phương trình vô tỉ
 92. Giải phương trình
 93. Phương trình vô tỷ
 94. Giải phương trình
 95. Phương trình vô tỉ
 96. Nghiệm của bất phương trình?
 97. Giải bất phương trình mũ
 98. Giải phương trình
 99. Chia đa thức
 100. Giải phương trình
 101. Giải phương trình
 102. Giaỉ phương trình
 103. 4\sqrt{x+1}=x^3-4x^2-2x+23
 104. Giải HỆ PT x(x^2-1)+(xy+3)y=x^2+y^2 y(y^2+1)+(xy+3)x=0
 105. Giải phương trình
 106. Giải phương trình
 107. Giải các phương trình sau:
 108. Giải hệ phương trình $$\begin{cases} x^{3}-y^{3}-x^{2}y+xy^{2}-2xy-x+y=0 \\ \sqrt{x-y}=x^{3}-2y \end{cases}$$
 109. $\left( {\sqrt {{\rm{x}} + 1} - 2\sqrt {4 - x} } \right)\sqrt {2{{\rm{x}}^2} + 18} = 5\left( {{\rm{x}} - 3} \right)\$
 110. \sqrt{x^{2}+x+2}=\frac{-x^{2}+5x+2}{2x+2}
 111. Giải hệ phương trình sau
 112. Giải hệ phương trình
 113. Cách soạn hệ phương trình
 114. Giải hệ phương trình
 115. Xác suất
 116. C
 117. Giải phương trình
 118. Giải phương trình
 119. Giải hệ phương trình:
 120. [lttin] Giải hệ
 121. Giải HPT
 122. Giải phương trình
 123. Bất đẳng thức
 124. Giải hệ phương trình
 125. Phương trình vô tỉ
 126. Giai phuong trinh
 127. Chứng minh bđt
 128. Hệ phương trình
 129. Toán nâng cao lớp 10 - Giải phương trình
 130. Giải hệ PT sau:
 131. Giúp em bài giải phương trình này với. không dùng hệ phương trình
 132. Pt vô tỉ khó
 133. Phương trình vô tỉ
 134. Hệ phương trình
 135. Thắc mắc về mtbt casio
 136. Phương trình
 137. Giải bất phương trình
 138. Phương trình mũ
 139. Giải phương trình :
 140. Giải hệ phương trình
 141. Giải hệ phương trình
 142. Giải hệ phương trình
 143. Hệ phương trình khó
 144. Giải phương trình
 145. Hình giải tích
 146. Phương trình vô tỉ
 147. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn abc = 8. Chứng minh: $\frac{a^2}{\sqrt{(1+a^3)(1+b^3)}}+\frac{b^2}{\sqr t{(1+b^3)(1+c^3)}}+\frac{c^2}{\sqrt{(1+c^3)(1+a^3) }}\geq \frac{4}{3}$
 148. Giải phương trình
 149. Giải hệ phương trình
 150. Giải phương trình
 151. Giải phương trình
 152. Giải hệ phương trình
 153. Giải hộ bài này chi tiết có cả hình vẽ nha
 154. Bai xs
 155. Bdt
 156. Mn giải câu này giúp với
 157. Giải hệ phương trình bài khó
 158. Bất đẳng thức
 159. Tìm giá trị nhỏ nhất !
 160. Giải phương trình vô tỉ
 161. Bài hình học cơ bản nhất
 162. Giải phương trình
 163. Giải hệ phương trình
 164. Giải hệ phương trình sau.phần sau của hệ hơi khó
 165. Giải hệ phương trình
 166. Giải hệ phương trình
 167. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} (\sqrt{x}-y)^2+\sqrt{y+x}^3=2 & \\ \sqrt{x-y}^3+(\sqrt{y}-x)^2=2 & \end{matrix}\right.$
 168. Phương trinh vô tỷ
 169. Cấp số nhân
 170. Hệ phương trình
 171. Giải phương trình :
 172. Giải bất phương trình: $\sqrt{3}^{x}+\sqrt{5}^{x} \geq 2^{x}$
 173. Giải hệ phương trình
 174. Giải hệ
 175. Giải phương trình
 176. Giải bất phương trình
 177. Giải hệ hay
 178. Giải phương trình
 179. Giải hệ phương trình
 180. Giải hệ
 181. Giải phương trình vô tỉ
 182. Biện luận phương trình
 183. Giải hệ phương trình
 184. Giải hệ phương trình :
 185. Giải hệ phương trình
 186. Pt vô tỉ
 187. Pt vô tỉ
 188. Phương trình vô tỉ
 189. Giải phương trình
 190. Giải Hệ Phương Trình
 191. Giải bất phương trình
 192. Cm ptvt vô nghiệm
 193. Giải bất phương trình trên tập số thực !
 194. Giải phương trình
 195. Hệ phương trình khó
 196. Giải phương trình
 197. Giải bpt $\left( x+1\right)\left(x-3 \right)sqrt{x^{2}+2x+3}<1-x^2-2x$
 198. Hệ phương trình khó
 199. Giải phương trình
 200. Giải hệ phương trình !
 201. Giải hệ phương trình
 202. Giải phương trình
 203. Giải hệ phương trình
 204. Bất đẳng thức
 205. Giải Hệ Phương Trình hay
 206. Giải phương trình
 207. Phương trình vô tỉ
 208. Giải hệ phương trình
 209. Giải hệ sau
 210. Giải bất phương trình
 211. Giải phương trình
 212. Giải phương trình
 213. Giải Hệ Phương Trình
 214. Giải hệ phương trình
 215. Hệ phương trình
 216. Giải Hệ Phương Trình (kèm cả BPT )
 217. Hệ phương trình
 218. Hệ phương trình
 219. Giải hệ phương trình
 220. Phương trình hay
 221. Giải phương trình sau: [IMG]http://k2pi.net.vn/uploadanhk2pi/uploads/k2pi.net.vn-61022).png[/IMG]
 222. Bất phương trình
 223. Giải hệ [TEX]\left\{\begin{matrix}(x-y)(x-1)(y-1)(xy+x+y)=4 & \\ x^2+y^2=4& \end{matrix}\right.[/TEX]
 224. Giải HPT
 225. Phương trình vô tỉ
 226. Hệ phương trình
 227. Hệ phương trình
 228. Hệ phương trình hay và khó
 229. Giải bất phương trình :
 230. Giải phương trình
 231. Hpt-vted(16)
 232. Giải phương trình
 233. Giải Hệ Phương Trình
 234. Chuyên amsterdam hà nội
 235. Phương trình vô tỉ
 236. Phương trình vô tỷ
 237. Hệ phương trình
 238. Giải phương trình sau
 239. Giải phương trình sau:
 240. Phương trình vô tỉ
 241. Hệ phương trình thi thử - thpt binh son
 242. Hệ phương trình
 243. Giải bất phương trình
 244. Giải bất pt
 245. Giải hệ phương trình
 246. Giải phương trình
 247. Giải phương trình
 248. Giải Bất phương trình
 249. Giải phương trình
 250. Giải phương trình