PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tài liệu Phương Trình Hàm - Đa thức


 1. Các bài toán về PT hàm của TH&TT những năm gần đây
 2. Các đề PT hàm của HSG Quốc Gia
 3. Lý thuyết về PT hàm
 4. Sách : Các bài toán về thiết lập hàm số
 5. Tài liệu : Các phương pháp giải phương trình Hàm thường dùng
 6. Tài liệu : 13 phương pháp giải phương trình hàm
 7. Tài liệu : Phương trình hàm trên tập N
 8. Tài liệu : Các chuyên đề về phương trình và bất phương trình hàm
 9. Bài tập Phương trình Hàm (BD HSG) - Thầy Văn Phúc Quốc
 10. Giải bất đẳng thức hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy[Hội thảo toán khu vực duyên hải Nam Trung bộ-2013]
 11. 13 tuyệt chiêu phương trình hàm
 12. 100 Nice Polynomial Problems With Solutions - Amir Hossein Parvardi
 13. 13 kĩ thuật giải PT hàm
 14. Tài liệu về Đa Thức nâng câo
 15. 169 bài toán phương trình hàm
 16. Một bài đa thức hệ số nguyên với không điểm