PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tài liệu Khảo Sát Hàm số


 1. Tổng hợp các câu hỏi phụ khảo sát hàm số
 2. Chuyên đề ôn thi ĐH phần câu hỏi phụ KSHS
 3. ĐỐI XỨNG TRONG KHẢO SÁT HÀM SỐ(Thầy Nguyễn Đình Sỹ)
 4. Luyện tập các câu có liên quan đến KSHS
 5. Bài viết về tính đơn điệu của hàm số
 6. Tài liệu : Bài toán câu hỏi phụ KSHS liên quan đến tam giác
 7. 99 bài toán liên quan đến cực trị và tính đơn điệu hàm số
 8. 115 bài toán về cực trị và sự biến thiên
 9. Chuyên đề về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (GV : Đặng Việt Hùng )
 10. KSHS_Cực trị hàm trùng phương
 11. Tuyển tập các bài hàm số của diễn đàn học mãi
 12. 35 dạng toán liên quan đến khảo sát hàm số lớp 12
 13. Luyện thi ĐH phần Khảo sát hàm số ( thầy Huỳnh Bảo Toàn)
 14. Câu hỏi phụ trong KSHS
 15. Bài Tập Cực trị hàm số bậc 3.
 16. Các bài toán liên quan đến sự tương giao đồ thị hàm số
 17. KSHS trong đề tuyển sinh đại học
 18. Bốn dạng toán khảo sát hàm số luyện thi vào Đại học
 19. Tài liệu khảo sát hàm số
 20. Chuyên Đề Cực trị hàm bậc 3
 21. Chiều biến thiên của hàm số trong đề thi đại học