PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Toán cao cấp Đại cương


  1. Tính tích phân $\displaystyle \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \; \arccos \left( \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^{\cos \frac{1}{n}} \right)\right]$?
  2. Một bức trah cao 9m và tầm quan sát người bình thường là 2m dưới cạnh phía dưới bức tranh