PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thi vào lớp 10 THPT


 1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hà Tĩnh năm 2013-2014
 2. Câu Hình học thi Tuyển sinh lên lớp 10-năm 2014 của Cà Mau
 3. Đề thi HSG lớp 9 quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
 4. Đề thi khảo sát vào lớp 10 lần 1
 5. Giải phương trình bậc bốn sau :$${x^4} + 2{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + 4{\rm{x}} - 5 = 0$$
 6. Đề thi vào 10 chuyên toán tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Câu hình TS lớp 10 THPT chuyên ĐHSP hà NỘi
 8. Tìm số nguyên tố :
 9. Đề vào lớp 10 chuyên toán tphcm
 10. Tìm vị trí của điểm M để ME//AB
 11. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+2y=8y^2+\sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{x^2-2x+4y+11}=1+\sqrt{x-4y+2} & \end{cases}$
 12. Tìm tất cả các số nguyên n để $n^4+4n^{p-1}$ là số chính phương
 13. Tuyển Tập Các Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 THPT Chuyên
 14. Nguyên lí Dirichlet: