PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hình học lớp 9


 1. Chứng minh AD là đường phân giác trong của A.
 2. Cho đường tròn tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn. Chứng minh rằng: 1. $MA^2=MI.ME$; 2. Tứ giác OHCD là tứ giác nội tiếp; 3. CK là đường phân giác của góc HCM.
 3. Toán 9 cơ bản
 4. Hình 9.....
 5. Hình.......
 6. Hình học phẳng
 7. Chứng minh $\ AF$ vuông góc với $\ DE$. (Hình học 8-9)
 8. Tính tỉ số diện tích phần tô màu-gạch-trắng hình dưới biết canh hình vuông là $a$:
 9. Cho tam giác $ABC$, $\widehat{B}-\widehat{C}=20^0$, trên tia đối của tia $AC$ lấy điểm $D$ sao cho $AD=AC$. Tính $\widehat{BDC}$.
 10. Chứng minh tứ giác nội tiếp
 11. Toán hình học lớp 9 lên 10
 12. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C , kẻ tia Bx vuông góc với AB
 13. Xác định vị trí của D để MN nhỏ nhất
 14. Chứng minh $AD+BE+CF\leq\dfrac{9}{2}$
 15. Hình học 9. Quỹ tích
 16. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C). (AB<AC). Kẻ tiếp tuyến MB,MC. Vẽ tia AM cắt (C) tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm AD. Vẽ tia CE cắt (C) tại F. a. Chứng minh BF // AM? b. Giả sử góc
 17. Chứng minh
 18. Trực tâm và trung điểm. Chứng minh $AM \perp KH$
 19. Cho tam giác ABC nội tiếp (I),H là trực tâm tam giác ABC,M là trung điểm BC,IM giao (I)tại K ,CM KB=KH=KC
 20. Chứng minh $\frac{HB}{HC}+\frac{MB}{MC}\geq 2\frac{AB}{AC}$
 21. Xem giúp bài toán này ạ!!!
 22. Chứng minh 3 điểm O, M, N thẳng hàng
 23. Tính chu vi hình thang cân ngoại tiếp đường tròn?
 24. Hình học lớp 9
 25. Hình học lớp 9
 26. Cho hình chữ nhật ABCD, AB=2BC, gọi G là trọng tâm tam giác ACD và M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AB= 6AM. Chứng minh MF vuông góc với BD.
 27. Chung minh he thuc luong giac
 28. Cho tam giác ABC, đường thẳng đi qua trọng tâm G của tam giác cắt cạnh AB, AC lần lượt tạm M và N tìm diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của tam giác AMN
 29. Chứng mình $\frac{1}{r}=\frac{1}{\sqrt{R}}+\frac{1}{\sqrt{R'
 30. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.