PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đại số lớp 9


 1. Tìm các số thực $x,y,z$ thoả mãn phương trình: $x+y+z+\sqrt{xyz}=2(\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt{zx}-2)$
 2. Giải phương trình: $\left|x+\frac{1}{x} \right|+\left|x+\frac{7}{x} \right|=8$
 3. Tính giá trị của biểu thức N tại x=...
 4. Rút gọn biểu thức A=...
 5. Tính giá trị: $\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}}+ \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}} $
 6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: $P = x^4 - 4 x^3 + 6 x^2 - 4x +1$ khi $-1 \leq x \leq 2$
 7. Chứng minh $\sqrt{6(x+y)^2+5(x+y)+1}$ nguyên
 8. Giải phương trình: $(x+1)^{6}+(x+2)^{4}=x^{2}+3x+3$
 9. Chứng minh rằng: \[a.{S_{n + 2}} + b.{S_{n + 1}} + c.{S_n} = 0\]
 10. Tính giá trị của $D=\left(\frac{a}{x} \right)^{2}+\left(\frac{b}{y} \right)^{2}+\left(\frac{c}{z} \right)^{2}$
 11. Tìm min của $A={{x}^{3}}+{{y}^{3}}$
 12. Giải phương trình : x$^{2}$-2x+2=0
 13. Giải phương trình sau: $$x^{2}=1+2\sqrt{2x+1}$$
 14. Giải phương trình sau: $$\sqrt[5]{x^4}+\dfrac{6}{x}=\frac{7}{\sqrt[5]{x^2}}$$
 15. Tìm giá trị nhỏ nhất của $x+y$
 16. Cho 3 số $x,y,z$ thỏa mãn $\left\{\begin{matrix} x,y,z\in [-1;3] & \\ x+y+z=3 & \end{matrix}\right.$ CMR: $ x^2+y^2+z^2\leq 11$
 17. Giải hệ phương trình
 18. Chứng minh: $\left| {{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}} \right|-3abc\le 1$
 19. Cách pbân tích căn bậc 3 !
 20. Tìm GTNN
 21. Tính giá trị biểu thức
 22. Giải phương trình
 23. Có bao nhiêu số nguyên trong đoạn từ 1 đến N thỏa mãn yêu cầu
 24. Tìm số nguyên tố p sao cho p + 2 và p + 10 cũng là số nguyên tố.
 25. Rút gọn $M = \left( {1 + \frac{{\sqrt[{}]{x}}}{{x + 1}}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt[{}]{x} - 1}} - \frac{{2\sqrt[{}]{x}}}{{x\sqrt[{}]{x} + \sqrt[{}]{x} - 1}}} \right)$
 26. Giải phương trình
 27. Chung minh he thuc luong giac
 28. Tính giá trị biểu thức
 29. Tính giá trị của $P=x^{2017}+y^{2017}+z^{2017}$
 30. Một pt tổng quát thường gặp
 31. Tính giá trị biểu thức $M=\frac{2004a}{b+c}$. NHỜ MỌI NGƯỜI