PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hình học lớp 8


 1. Lớp 8 : Chứng minh $AD$ là đường phân giác trong của $A$
 2. Bài hình trong đề thi HSG lớp 8
 3. Chứng minh hai góc bằng nhau
 4. Chứng minh rằng tổng các khoảng các từ A và từ C đến BD lớn hơn đường cao kẻ từ A và nhỏ hơn đường cao kẻ từ C của tam giác ABC
 5. Hình học 8 (Casio)
 6. Toán hình Casio
 7. Help me!!!!
 8. Chứng minh ba đường thẳng OE, BC, DH đồng quy
 9. Chứng minh $\Delta ADE \sim \Delta ABC$
 10. Cho hình vuông ABCD cạnh a . Từ B kẻ Bx song2 AC . H là trung điểm AD . AC giao BD = O . BH giao AC = G . Kẻ HE vuông Bx . tính HE ?
 11. Giúp em bài toán tính số đo góc tam giác