PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đại số lớp 8


 1. Đố vui, các em giải thích tại sao có sự vô lý như sau:
 2. Tìm min
 3. Carmichael numbers
 4. Phân tích đa thức thành nhân tử
 5. [Toán] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2014-2015
 6. Phân tích đa thức thầnh nhân tử
 7. Cmr $M<1$
 8. Phân tích đa thức thành nhân tử. Các bạn giúp mình nhé
 9. Chứng minh bất đẳng thức :
 10. Tìm GTNN của $B=(x+y-1)^{2}+(x-2)^{2}+(y-1)^{2}+2016$
 11. Cho các số thực $a,b,c$. Chứng minh rằng: $\sum \frac{a^{2}+b^{2}}{(a-b)^{2}}\geq \frac{5}{2}$
 12. Bất đẳng thức