PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chương trình Toán lớp 9


 1. Tìm GTLN của $$A=\sqrt{1+{{x}^{2}}}+\sqrt{1+{{y}^{2}}}+\sqrt{1+ {{z}^{2}}}+3.(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z})$$
 2. $\sqrt{3{{x}^{3}}-5{{x}^{2}}+5x-2}-\frac{{{x}^{2}}}{2}-x=-\frac{1}{2}$
 3. Tìm GTLN của $A=\sqrt{1+{{x}^{2}}}+\sqrt{1+{{y}^{2}}}+\sqrt{1+{ {z}^{2}}}+3.(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z})$
 4. Chứng minh rằng $(ma+nb,pa+qb)=(a,b)$
 5. Tìm min $M=\frac{x^{2}+x+1}{(x+1)^2}$
 6. Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 9 Vĩnh Long 2015.
 7. Đề thi học sinh giỏi lớp 9 thành phố Hà Nội
 8. Xin đề cương ôn thi toán vào lớp 10
 9. Max $f(x)=\frac{\sqrt[3]{(x+1)^2(x^2+3)}}{3x^2+1}$
 10. CMR $\frac{1}{4}+2\sqrt{\frac{2abc}{3(a+b+c)-\frac{1}{8}}}\leq\frac{3}{4}$
 11. Chứng minh rằng : H,X,G,D thuộc cùng 1 đường tròn.
 12. Tìm giá trị nhỏ nhất
 13. Không dùng hàm số nhé.giúp gấp.
 14. Cho x,y là 2 số thực dương thoả mãn xy = 2. Tìm Min của biểu thức $M=\frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{3}{2x+y}$
 15. Chứng minh m\leq \frac{1}{2}\left(x^2+y^2+z^2 \right)
 16. Toán số học
 17. Toán số học
 18. Toán số học
 19. Giải phương trình $\sqrt[5]{x-1}+\sqrt[3]{x+8}=x^{3}+1$
 20. $\left(\frac{a}{b} \right)^{2}+\left(\frac{b}{c} \right)^{2}
 21. Hệ phương trình