PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chương trình Toán lớp 8


  1. Tính giá trị biểu thức
  2. Tính dãy số quy luật, lập quy trình bấm phím trên máy tính
  3. Toán Casio8