PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Số học lớp 6


 1. Lớp 6: Tìm n
 2. Cho m, n là số tự nhiên, p là số nguyên tố thỏa mãn: $\frac{p}{m-1}$=${m+n}{p}$. Chứng minh rằng $p$ bình phương = $n+2$
 3. Tìm tất cả các số gồm có 3 chữ số
 4. Tìm số $N$ sao cho $N^{52209}\ mod\ {89897}=56331$
 5. Tìm số dư của $a^100$ cho 125 ($a\epsilon N$)
 6. Số $30!$ có bao nhiêu ước dương phân biệt chia hết cho $1024$?
 7. Bài toán liên quan đến số chính phương mà tổng các chữ số của nó là 2013.
 8. Topic về số học và các bài toán
 9. Chứng minh nếu phương trình có các nghiệm hữu tỉ thì các nghiệm đó là những số nguyên .
 10. Topic về phương trình nghiệm nguyên
 11. Giải phương trình nghiệm nguyên
 12. Chứng minh rằng S không thể là một số tự nhiên.
 13. $ p_{1}^2+p_{2}^2+...+p_{7}^2=p_{8}^2$
 14. Tìm tất cả các số có năm chữ số $\overline{abcde}$ sao cho: $$\sqrt[3]{\overline{abcde}}=\overline{ab}$$
 15. Bài toán tìm số đồng xu?
 16. Tìm quy luật của các dãy số sau
 17. Hãy tìm quy luật dãy số
 18. Đề khảo sát HSG toán 6 - Lần thứ 10
 19. Đề khảo sát HSG toán 6 - Lần thứ 11
 20. Đề khảo sát HSG toán 6 - Lần thứ 16
 21. Đề thi học sinh giỏi lớp 6 THCS cấp huyện - Phòng GD&ĐT Huyện tân Yên - Năm 2013-2014
 22. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2014-2015/ Môn: Toán 8 $\rightarrow$ 9
 23. Dạng bài: Chuyển động
 24. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
 25. Tính tổng dãy phân số.
 26. Chứng minh bằng quy nạp