PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giải bài tập Xác suất


 1. Câu VIIb-Đề thi thử lần 3 ngày 10-11-2012
 2. Bài toán về xác suất về $50$ câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
 3. Tính xác suất để ghép đúng ít nhất 2 câu
 4. Bài toán xác suất liên quan đến : Thang máy của 1 tòa nhà 7 tầng xuất phát từ tầng 1 với 3 khách
 5. Câu VII.b - Đề thi thử số 4 ( Xác suất )
 6. Xác suất lấy đúng một bộ tứ quý từ cỗ bài tú lơ khơ.
 7. Bài toán tìm xác suất liên quan đến : Một bài thi trắc nghiệm có $20$ câu hỏi, mỗi câu hỏi có $4$ phương án trả lời, nhưng trong đó chỉ có một phương án đúng.
 8. Bài toán xác suất liên quan đến chia tổ có đúng $1$ nữ .
 9. Bài toán xác suất liên quan đến trò chơi điện tử.
 10. Tính xác suất từ một bộ bại tú lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng lúc 3 con.
 11. Bài xác suất liên quan đến : xác suất để các sinh viên làm được bài lần lượt là $0,6; 0,7; 0,8$
 12. Hai bài xác suất liên quan đến phép tính xác suất ?
 13. Bài toán xác suất liên quan đến : 6 cuốn sách Toán, 7 cuốn sách Lí, 7 cuốn sách Hoá các sách cùng loại giống nhau
 14. Câu 9a.Đề thi thử đai học Hồng Đức lần 1-Thanh Hóa
 15. Câu VII.a-Thử sức trước kì thi đề số 4 của THTT
 16. Câu VII.b-Thử sức trước kì thi đề số 4 của THTT
 17. Trong hộp có 10 tấm thẻ đánh số từ 0 đến 9... Tính xác suất để 4 thẻ xếp thành số tự nhiên 4 chữ số sao cho trong đó có số 5.
 18. Tìm xác suất sao cho 3 tấm bìa đó xếp thành số có 3 chữ số.
 19. Tính xác suất để bóng đèn rút ra là bóng đèn loại A.
 20. Giả sử một học sinh cần thi 4 môn Toán, Lý, Hoá, Anh trong 3 ngày. Tính xác suất để trong 3 ngày học sinh đó thi hết được 4 môn học nói trên. Biết rằng...
 21. Cần lập một đề thi gồm $7$ câu được lấy ngẫu nhiên từ một ngân hàng gồm $60$ câu (trong đó có $20$ câu dễ, $20$ câu trung bình và $20$ câu khó). Tính xác suất biến cố...
 22. Lấy tùy ý một số nguyên dương có $6$ chữ số. Tính xác suất để số lấy ra là số có mặt 3 chữ số $1$, 2 chữ số $2$ và 1 chữ số $3$
 23. Có 2 lô hàng : Lô 1 có 90 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 10 phế phẩm và lô 2 có 80 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 20 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên mỗi lô hàng một sản phẩm. Tính xác suất:
 24. Hai người hẹn nhau trong khoảng thời gian từ 8h-9h. Người đến trước đợi người kia 15 phút rồi bỏ đi. Tính xác suất để 2 người gặp nhau
 25. Xếp ngẫu nhiên $5$ người $A, B, C, D, E$ lên 7 toa tàu. Tính xác suất các biến cố liên quan.
 26. Bài toán tính xác xuất để trúng giải khuyến khích xổ số khi biết các yếu tố liên quan.
 27. Một lớp học có $30$ học sinh gồm $12$ nam, $18$ nữ trong đó có nam sinh $X$. Chọn ngẫu nhiên $4$ học sinh có đủ nam nữ đi giao lưu. Tính xác suất để $X$ không được chọn.
 28. Câu 9b - Xác suất. Thi thử lần 1 chuyên ĐH Vinh
 29. Từ các chữ số $0;1;2;3;4;5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chia hết cho $3$.
 30. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số, chọn ngẫu nhiên 1 phần tử của A. Tính xác suất để phần tử ...
 31. Tính xác suất để trong hai số đó có đúng một số có chữ số 5, liên quan đến tập $E={1,2,3,4,5}$
 32. Một hộp chứa 30 quả bóng gồm ba loại trong đó mỗi loại có 10 quả. Lấy ngẫu nhiên ra 8 quả bóng. Tính xác suất để có ít nhất một loại bóng không được chọn ra.
 33. Bài toán tính xác suất để An trúng được giải nhất, nhì hoặc ba.
 34. Gieo 3 con xúc sắc, kết quả là một bộ thứ thự $(x,y,z)$; với $x, y, z$ lần lượt là số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc sắc. Tính xác suất
 35. Bài tập xác suất liên quan đến cữa hàng xe Hon-da
 36. Bài tập xác suất liên quan đến hai thùng sản phẩm
 37. Cho tập hợp $E={1,2,3,4,5}$. Viết ngẫu nhiên lên bảng hai số tự nhiên, mỗi số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau thuộc tập E. Tính xác suất để trong hai số đó có đúng một số có chữ số 5.
 38. Bài tập xác suất liên quan đến ba cữa hàng xe Honda và 3 vị khách
 39. Tính xác suất để làm được 8 điểm
 40. Cho tập hợp $E={ 5,4,3,2,1 }$.Viết ngẫu nhiên lên bảng hai số tự nhiên,mỗi số gồm $3$ chữ số đôi một khác nhau thuộc tập $E$.Tính xác suất để trong hai số đó có đúng một số có chữ số $5$.
 41. Trong một hộp đựng 12 bi, trong đó có 7 bi đỏ, 5 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 bi, tính xác suất để trong 3 bi có ít nhất 2 bi đỏ.
 42. Trong một thư mục con của diễn đàn Toán có $10$ New thread của $7$ Topic $A_1 ,A_2,A_3,A_4,A_5, A_6 , A_7$ ...
 43. Bài toán liên quan tính xác suất để đội tuyển có nam và nữ, trong đó $A$ và $B$ không đồng thời có mặt.
 44. Bài toán liên quan tính xác suất để sau khi tặng sách xong mỗi một trong ba loại Toán, Vật lý, Hóa học đều còn lại ít nhất một quyển.
 45. Câu 9b thử sức trước kì thi-đề số 8(THTT)
 46. Bài toán xác suất và lời giải thú vị.
 47. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30, chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác xuất có 5 tấm thẻ mang số lẽ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có một tấm mang số chia hết cho 10.
 48. Tính xác suất để hai lần lấy liên tiếp ta được hai quả cầu có tích các số ghi trên hai quả cầu là số chẵn.
 49. Tính xác suất để 7 viên bi được chọn ra không quá 2 viên bi đỏ
 50. Cho 2 hộp, hộp A có 4 bi trắng, 5 bi đỏ và 6 bi xanh; hộp B có 7 bi trắng, 6 bi đỏ và 5 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 bi. Tính xác suất để 2 bi được lấy ra có cùng màu.
 51. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau . Tính xác suất để số được chọn có mặt cả hai chữ số 1 và 2.
 52. Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong đó có đúng 2 chữ số lẽ và hai chữ số chẵn dứng cạnh nhau.
 53. Từ các số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có các chữ số 3 và 4..
 54. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số bé hơn 25000 và nhất thiết có chữ số 4.
 55. Cho 8 quả cân có trọng lượng lần lượt là: 1,2,3,4,5,6,7,8. Chọn ngẫu nhiên 3 quả trong số đó. Tính xác xuất để trọng lượng 3 quả không vượt quá 11
 56. Tính xác xuất An thắng trong một trận bóng bàn có xác suất thắng mỗi séc là $0,4$
 57. Tính xác suất để đề kiểm tra có cả 3 loại dễ, trung bình và khó.
 58. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm có 3 chữ số phân biệt. Xác định số phần tử của X và tính xác suất liên quan
 59. Một bình đựng 2 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lần lượt lấy một bi liên tiếp 3 lần và môi lần trả lại bi đã lấy vào bình. Tính xác suất để được 3 bi không cùng màu
 60. Trong một nhà máy có 3 máy dệt. Trong một ngày, xác suất để máy thứ nhất bị sự cố là 0,05, xác suất để máy thứ hai bị sự cố là 0,1 và xác suất để mày thứ ba bị sự cố là 0,15.
 61. Có 8 học sinh lớp, 6 học sinh lớp B và 5 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 8 hs. Tính xác suất để 8 hs đc chọn thuộc vào không quá 2 trong lớp
 62. Xếp ngẫu nhiên 12 người vào 2 dãy ghế đối diện nhau,mỗi dãy 6 ghế.Tính xác suất để 2 bạn A,B ngồi kề nhau hoặc đối diện nhau.
 63. Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho:
 64. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ X, tính xác suất để số được chọn lớn hơn 2013.
 65. Có 5 quyển toán,6 quyển lý,7 quyển hoá để thưởng cho 9 học sinh.Mỗi học sinh được thưởng 2 quyển khác nhau.Trong 9 học sinh này có 2 bạn A và B.Tính xác suất để A và B được thưởng giống nhau.
 66. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Chọn ngẫu nhiên một phần tử từ X. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 2 và 5.
 67. Một nhóm tập khiêu vũ gồm có 7 nam và 8 nữ. Người ta chọn ra 6 người để ghép thành 3 cặp. Tính xác suất để có ba cặp mà mỗi cặp gồm có một nam và một nữ.
 68. Có 10 người trong đó có Quan và Tài (không có ai trùng tên) xếp vào một ghế dài. Tính xác suất để Quan và Tài không ngồi gần nhau.
 69. Cho tập hợp $E={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}$. Người ta lấy ngẫu nhiên một tập con bất kì của E. Tính xác suất để tập con lấy ra có chứa số 9.
 70. Phòng thi có 24 học sinh xếp vào 12 bàn, mỗi bàn có 2 học sinh(không có ai trùng tên). Tính xác suất để hai thí sinh Nhân và Nghĩa cùng ngồi chung bàn.
 71. Bài toán xác suất không có không gian mẫu
 72. Xác suất đat điểm nào là cao nhất trong bài toán trắc nghiêm
 73. Có 3 bình, bình 1 chứa 3 quả cầu trắng, bình 2 chứa 3 quả cầu xanh và bình 3 chứa 3 quả cầu đỏ.Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu.Tính xác suất liên quan
 74. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé hơn 1000.Tính xác suất để số đó chia hết cho 3.
 75. Gọi M là tập hợp các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập thành từ tập $X={0;1;2;3;4;5}$.Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của M.Tính xác suất để có ít nhất 1 tromg hai phần tử chia hết cho 3.
 76. Có hai hộp I và II mỗi hộp chứa 10 bi, trong đó hộp I gồm 9 bi đỏ, 1 bi trắng; hộp II gồm 6 bi đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 bi. Tính xác suất liên quan
 77. Tính xác suất để đoạn thẳng nối 2 điểm cắt cả hai trục tọa độ.
 78. Môt hôp gồm 7 bi xanh, 5 bi đỏ và 4 bi đen.Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 7 viên bi. Tính xác suất để các bi được lấy có đủ cả 3 màu.
 79. Một công ty đấu thầu 2 dự án $A$ và $B$,khả năng thắng thầu dự án $A$ là $0,9$, khả năng thắng thầu dự án $B$ là $0,77$ và khả năng thắng thầu đồng hời cả 2 dự án là $0,72$
 80. Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.
 81. Một hộp đựng 10 tấm bìa đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 tấm bìa, ghi số của nó và bỏ lại vào hộp. Lặp lại như vậy 3 lần ta được 3 chữ số. Tính xác suất ...
 82. Có 1 hộp đựng 2 viên bi đỏ,3 viên bi xanh,4 viên bi trắng.Tính xác suất để lấy được 3 viên bi trong đó có ít nhất 1 viên bi xanh và 1 viên bi trắng.
 83. Có hai đội thi học sinh giỏi Toán. Đội A gồm 7 bạn nam và 3 bạn nữ, đội B gồm 4 bạn nam và 6 bạn nữ. Từ mỗi đội ta chọn ngẫu nhiên 1 học sinh được thi đầu tiên...
 84. Một trường THPT có 18 học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh từ 18 học sinh nói trên tham dự trại hè...
 85. Câu 8 - Đề 01_ Đề thi thử đại học Môn toán năm 2013 - 2014 của website: dangthanhnam.com
 86. Tính xác suất để số được chọn có mặt các chữ số 0 và 3.
 87. Tính xác suất để 3 đoạn thẳng được chọn lập thành 1 tam giác.
 88. Cho tập $F ={1;2;3;4;5;6;7;8;9}$. Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của F. Tính xác suất để 2 số lấy ra được đều là số lẻ biết rằng tổng của hai số này nhỏ hơn 7.
 89. Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập hợp E={1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11}. Tính xác suất để tổng ba số được chọn là số lẻ.
 90. Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$ có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau sao cho trong mỗi số đó có 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ.
 91. Có bao nhiêu cách lập 1 đoàn công tác gồm 3 người sao cho có đầy đủ cả Toán, Lí, Hoá , đồng thời có cả nam và nữ.
 92. Có bao nhiêu cách xếp hàng để sinh viên miền nào cũng có đồng hương đứng cạnh.
 93. Tính xác suất sao cho tổ công tác được chọn có một tổ trưởng, 5 tổ viên hơn nữa Quan và Tài không đồng thời có mặt trong tổ.
 94. Tính xác suất
 95. Câu 9b:Đề thi thử số 1 của k2pi.net
 96. Gọi E là tập hợp 100000 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ E, tính xác suất để số được chọn có chứa 1 chữ số 1, 1 chữ số 2 và 1 chữ số 3.
 97. Một bình đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một bi ra xem màu rồi bỏ lại bi đó vào bình, ta làm như thế 3 lần. Tính xác suất liên quan
 98. Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 10 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 5 học sinh lên kiểm tra bài cũ. Tính xác suất liên quan
 99. Trong đề cương môn học gồm 10 câu hỏi lý thuyết và 30 bài tập. Mỗi đề thi gồm có 5 câu hỏi lý thuyết và 5 bài tập được lấy ngẫu nhiên trong đề cương...
 100. Có 100 tấm bìa hình vuông được đánh số từ 1 đến 100. Ta lấy ngẫu nhiên 1 tấm bìa. Tìm xác suất để lấy được một tấm bìa có số chia hết cho 2 hoặc 5 hoặc cả 2 và 5.
 101. Thang máy của 1 khách sạn 15 tầng xuất phát từ tầng 1 với 10 khách. Tìm xác suất để ...
 102. Trong một chiếc hộp có n quả cầu được đánh số từ 1 đến n. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 2 quả cầu.Tính xác suất liên quan
 103. Một lô sản phẩm gồm 40% sản phẩm của máy I và 60% sản phẩm của máy II. Tỷ lệ phế phẩm của máy I là 1%, của máy II là 2%. Người ta lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm.
 104. Một người gieo đồng thời 3 quân súc sắc, nếu có ít nhất 2 quân lục xuất hiện thì sẽ thắng, tính xác suất để người đó chơi 5 lần ít nhất 3 lần thắng
 105. Từ một cổ bài tú lơ khơ gồm 52 quân. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại từng con cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện con át thì dừng lai.Tính xác suất sao cho:
 106. Câu 9a:Đề thi thử đại học môn Toán 2014 Đề số 02 k2pi.net
 107. Bài toán sắp xếp bi
 108. Có 4 bộ bài tu lơ khơ giống hệt nhau, môi bộ 52 quân, 4 chất (cơ, ro, bích, nhép).Lần lượt rút từ mỗi bộ bài một quân bài để nhận được kết quả là một bộ 4 quân bài.Tính xác suất
 109. Câu 9a.Đề thi thử đại học 2013-2014-Mạo Hỡi k2pi.net
 110. Tính xác suất để xạ thủ đó bắn trúng đích.
 111. Câu 9b đề thi thử đại học số 5 k2pi.net
 112. Tính xác suất
 113. Câu 9a : Đề thi thử đại học diễn đàn www.k2pi.net số 8 năm 2014
 114. Câu 9a Đề thi thử số 9 diễn đàn www.k2pi.net
 115. Tính xác suất để số có 4 chữ số chia hết cho 6
 116. Câu 9a đề thi thử đại học số 10-k2pi.net
 117. Có 8 cuốn Toán, 7 cuốn Lí, 5 cuốn Hóa. Có bao nhiêu cách chọn 6 quyển sao cho mỗi môn có ít nhất 1 quyển
 118. Câu 9b Đề thi thử đại học số 11 của diễn đàn www.k2pi.net
 119. Một lô hàng gồm $100$ sản phẩm, trong đó có $5$ phế phẩm.Tính xác suất để lô hàng đó được chấp nhận.
 120. Câu 9a Đề thi thử Đại Học số 2 của diễn đàn k2pi.net
 121. Câu 9b Đề thi thử Đại Học số 2 của diễn đàn k2pi.net
 122. Câu 9a :Đề thi thử Đại Học môn Toán - Đề số 15 - Diễn đàn k2pi.net
 123. Tính xác suất để tấm bìa bị đốt cháy là tấm có dãy kí tự HD 981
 124. Tìm xác suất thỏa mãn yêu cầu bài toán
 125. Bỏ 10 lá thư đánh thứ tự từ 1 đến 10 vào 10 phong bì đánh thứ tự từ 1 đến 10. Tính xác suất để ít nhất 1 lá thư bỏ đúng phong bì tương ứng số thứ tự
 126. Hai người A và B chơi một trò chơi công bằng
 127. Đề Thi Bài xác suất trong đề thi MTCT Thái Nguyên 2015
 128. Hai con kiến ở hai đỉnh của lưới hình chữ nhật. Tính xác suất để hai con kiến gặp nhau.
 129. Tính xác suất khi chia 15 cái kẹo cho 3 em bé.
 130. Xác suất AFF cup
 131. Ba bài xác suất
 132. Tính xác suất để số kẹo bằng nhau
 133. Tính xác suất để tổng ba thẻ lấy ra là số chia hết cho 3.
 134. Tính xác suất để $10$ người Mỹ ngồi gần nhau
 135. Tìm sác xuất để lấy phải phế phẩm.
 136. Cho 8 bi xanh và 4 bi đỏ .Hỏi số cách sắp xếp sao cho mỗi bi xanh đều đứng giữa một bi xanh và một bi đỏ.
 137. Tính xác suất
 138. Tìm xác suất để nhận được số chẵn.
 139. Hai bai xác suất khó và hay
 140. Cho một bộ bài 52 quân,trong đó cữ 2 quân bài đồng chất cách nhau 3 quân bài.Một người tráo bài theo kiểu dưới lên ,tức không bao giờ rút bột tổ hợp quân bài ở giữa (không có quân bài cuối lên
 141. Tài liệu Chuyên đề xác suất, tổ hợp của thầy PHAM LƯU BIÊN
 142. Bài toán xác suất liên quan đến các cặp đôi Dancesport ?
 143. Cao thủ xác suất giúp em nhanh bài này, đang tranh cãi rất ác liệt .
 144. Tính xác suất để xếp 10 học sinh thành hàng ngang sao cho 3học sinh hay nói chuyện không đứng cạnh nhau từng đôi một.
 145. Bài toán xác suất
 146. Tính xác suất để lập thành cấp số cộng
 147. Xác suất để An và Bình đứng cạnh nhau
 148. Tính xác suất để trong 4 lần thi An có đúng hai lần ngồi đúng vị trí.
 149. Giải bóng đá Champions league 2015 có 8 đội bống vào tứ kết, trong đó có 3 đội Tây Ban nha, Giả sử các đội có trình độ như nhau và họ bốc thăm thi đáu ở vòng này; sau khi thi đấu tiếp vào vòng b
 150. Tính xác suất để hai xã nhận được viện trợ giống nhau
 151. Có 6 lá thư và 6 phong bì đã ghi rõ địa chỉ, bỏ ngẫu nhiên các lá thư vào các phong bì. Tính xác suất để có đúng 3 lá thư bỏ đúng địa chỉ
 152. Tính xác suất không ai lấy trúng áo mưa của mình
 153. Tính xác suất lấy 2 thẻ và có số trên 2 thẻ phải là nguyên tố cùng nhau
 154. Tính xác suất
 155. Một bến xe hiện có 5 xe bus cùng chạy một tuyến đường và đang chuẩn bị xuất phát.
 156. Tính xác suất để cuộc thi phân định được thắng thua.
 157. Tính xác suất để 3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển sách toán
 158. Xác suất lấy được một cuốn Toán và một cuốn Hoá là bao nhiêu?
 159. Gọi x là tập các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau đôi một. Chọn ngẫu nhiên một số từ X, tính xác suất để số được chọn có đúng hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ không đứng cạnh nhau
 160. Bài toán sắp xếp học sinh.
 161. Gọi M là tập các số tự nhiên có năm chữ số đều khác 0. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập M, tính xác suất để số được chọn chỉ có mặt 4 chữ số khác nhau.
 162. Bài xác suất liên quan đến chia quà cho A và B giống nhau
 163. Trong hội đồng quản trị của một công ty X có 12 thành viên, trong đó có 3 ứng cử viên sáng giá là Tâm, Tầm và Tài. Hội đồng quản trị họp để bầu ra chức dang chủ tịch từ ba ứng cử viên trê
 164. Em nhờ thầy cô và các bạn hướng dẫn ...!
 165. Help !
 166. Tính xác suất để trong 7 lần gặp đèn báo tín hiệu, bạn An gặp đèn Đỏ 3 lần.
 167. Nhờ các cao thủ
 168. Xác suất
 169. Có 7 học sinh và 4 giáo viên xếp theo hàng ngang. Tính xác suất để 4 giáo viên không đứng cạnh nhau.
 170. Giải giúp em bài này
 171. Cần mọi người giúp gấp ạ =(((
 172. Xác suất thi thử