PDA

Xem phiên bản đầy đủ : GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ HSG


 1. Tìm x, y, z: $\frac{x}{2y + 2z +1} = \frac{y}{2x + 2z +1} = \frac{z}{2x + 2y -2} = 2(x + y+z)$
 2. Đề Thi Chứng minh rằng giá trị của số hạng cuối sau 2012 lần biến đổi khong phụ thuộc vào thứ tự thực hiện và tìm giá trị đó
 3. Giải phương trình nghiệm nguyên $(x+y)^{2}+2=2x+2013y$
 4. Chứng minh $\frac{(m+2010)!}{m!2011!}$ là một số nguyên.
 5. So sánh 2 số : $2009^{2010}$ và $2010^{2009}$
 6. CMR với mọi m nguyên, đa thức sau không thể có 2 nghiệm nguyên $P(x)=x^4-2007x^3+(2006+m)x^2-2005x+m$
 7. Tìm x,y nguyên thỏa mãn:$(|x-y|+|x+y|)^3=x^3+|y|^3+6$
 8. Tìm n để $n^{4}+n^{3}+1$ là số chính phương
 9. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $3x^{5}-19\left(72x- y\right)^{2}=240677$
 10. Cho $m>0 $ và $a,b,c$ sao cho $\frac{a}{m+2}+\frac{b}{m+1}+\frac{c}{m}=0$ Chứng minh: phương trình $ax^2+bx+c=0$. có nghiệm trong khoảng (0;1).
 11. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2.2007^3.x^3+1=y^3$
 12. Tìm $m$ để hệ bất phương trình sau có nghiệm:$\left\{\begin{matrix}x^2-2x-m+1\leq 0 \\ x^2-(2m+1)x+m^2+m\leq 0 \end{matrix}\right.$
 13. Rút gọn $E=\dfrac{\sqrt{1+2\sqrt{27\sqrt{2}-38}}-\sqrt{5-3\sqrt{2}}}{\sqrt{3\sqrt{2}-4}}$
 14. Tìm các số thực x, y, z thõa mãn phương trình: $x+y+z+\sqrt{xyz}=2(\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt{zx}) $
 15. Chứng minh các đồng nhất thức sau
 16. Giải phương trình
 17. Giải phương trình nghiệm nguyên dương: $$(\sqrt{x}-\sqrt{y})^4=3361-\sqrt{11296320}$$
 18. Tính giá trị của biểu thức:$$ P=xy+2yz+3zx$$
 19. Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau: $$x^3-y^2=2$$
 20. Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm chung
 21. Chứng minh rằng với mọi n thuộc N
 22. Chứng minh rằng phương trình $ax^2+bx+c=0$ có nghiệm trong khoảng $(0;1)$.
 23. Tìm số dư của phép chia $A=\left(2+\sqrt{3} \right)^{37}+\left(2-\sqrt{3} \right)^{37}$ cho 2016
 24. Chứng minh rằng phương trình sau có đúng một nghiệm: $$ (\sqrt{x+1})^{2007}-2(\sqrt{x+1})^3-x^3-3x^2-3x-2=0$$
 25. [TOPIC] Thử sức Bài Toán Thông Minh-Tại sao không?
 26. Bài toán chia cam
 27. Tìm số hạng tổng quát
 28. Tìm số hạng tổng quát
 29. Hỏi đa thức $P(x)$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt và chứng minh khẳng định đó.
 30. Bài Hàm thi HSG cực khó
 31. Dãy số và giới hạn HSG
 32. Chọn đội tyuển Cà mau 2014-2015
 33. Tìm công thức tổng quát
 34. Bài tập Nguyên Lí cưc hạn
 35. Giúp mình vơí
 36. Ai giải dùm với
 37. Giải phương trình $\sqrt[3]{x+1}+\sqrt[3]{x+2}+\sqrt[3]{x+3}=0$.
 38. Giải phương trình $\sqrt{x^2 + 5x +5} + x^2 = \sqrt{x + 2} - 3x -2$
 39. Giải phương trình sau
 40. Giải phương trình $\sqrt{3x + 1} - \sqrt{6 - x} + 3x^2 - 14x -8 = 0$
 41. Ai giải dùm với
 42. Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2 + 3x +1} + x^2 = \sqrt[3]{5x + 1} + 2x$
 43. Giải phương trình sau
 44. Ai giải dùm với
 45. Giúp mình vơí
 46. Giải pt
 47. Giải phương trình
 48. Giải pt
 49. Ai giải dùm với
 50. Giải phương trình
 51. TOPIC Tìm Phân nguyên của $T=\frac{2}{1}.\frac{4}{3}.\frac{6}{5}.\frac{8}{7} .......\frac{2016}{2015}$
 52. Bài toán về nghiệm duy nhất của đa thức
 53. Cho p và q là hai số nguyên dương và nguyên tố cùng nhau
 54. Đẳng thức cơ bản
 55. Toán 6