PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phương pháp tọa độ trong không gian


 1. Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC , và tìm tập hợp điểm M trong không gian thỏa mãn :$\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB} = \overrightarrow {MB} .\overrightarrow {MC} = \overrightarrow {MC} .\overrightarrow {MA} $
 2. Tìm toạ độ điểm $M$ trong không gian sao cho tứ diện $MABC$ là tứ diện trực tâm và có thể tích bằng 3.
 3. Lập phương trình đường phân giác của góc nhọn tạo bởi $d_{1}$, $d_{2}$ và nằm trong mặt phẳng (P).
 4. Viết phương trình đường thẳng $d$ nằm trên $(P)$ , đồng thời cắt cả $d_1$ và $d_2$.
 5. Lời giải này sai lầm ở đâu...?
 6. Lớp 12 Tìm M thuộc (P) sao cho ($MA^2 - 2MB^2 - 3MC^2$) max.
 7. Cho hình chóp S.ABCD co S(0;-1;3), A(-1;0;6), B(1;2;0), C(-3;2;1).
 8. Cho điểm A(1;-2;3); B(0;3;2).Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB thỏa mãn:
 9. Lập phương trình tổng quát của mp(P) đi qua điểm A ; mp(P) song song với trục Ox ; mặt phẳng (P ) cắt trục Oy tại điểm M
 10. Tìm trên đường thẳng d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến A và B đạt giá trị nhỏ nhất ?
 11. Lớp 12 Phương trình tiếp tuyến qua 1 điểm nằm ngoài đường tròn?
 12. Bài toán viết ptđt đi qua $A$ và cắt $d_{1}, d_{2}$ liên quan đến khoảng cách.
 13. Hình học tọa độ
 14. Lớp 12 Hỏi - Bài toán toạ độ không gian
 15. Lớp 12 Chuyên đề hình học không gian luyện thi đại học