PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khối đa diện


 1. Cho hình tứ diện $ABCD$ có $AB=1, AC=2, AD=3$ và các góc $\hat{BAC}=\hat{CAD}=\hat{DAB}=45^{0}$. Tính thể tích khối tứ diện đã cho.
 2. Hỏi các công thức tính thể tích khối tứ diện $ABCD$.
 3. Tính thể tích hình cầu nội tiếp hình chóp S.ABC, biết đáy ABC là tam giác có AB = 9a, AC = 12a, BC = 15a...
 4. Khai thức tứ diện vuông
 5. Lớp 12 Cực trị Hình khônng gian liên quan đến thể tích khối chóp có đáy là hình thoi.
 6. Hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với (ABCD)
 7. Tìm vị trí của M để ME.MF.MH đạt giá trị lớn nhất.
 8. Tìm vị trí của để Thể tích ODEF đạt giá trị lớn nhất.
 9. Cho tứ diện ABCD. Chứng minh V = 4V1.
 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$.Tính $V_{S.ABCD} và $d[BD,SC]$
 11. Cho hinh chop S.ABCD. Giai bai toan lien quan.
 12. Công thức tính tỉ số thể tích có được dùng trực tiếp ?
 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a góc BAD bằng $60^{o}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và SD . Gọi E là giao điểm của SC và mp(AMN) , $AN\perp MN$. Tính thể tích NMCE
 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là đáy hình thang cân, $AB\| CD$. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp S.ABCD.
 15. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ .Gọi M, N là trung điểm của AD, DC và P $\in $ BB' sao cho PB=3PB' .Mặt phẳng (MNP) cắt hình lập phương thành 2 khối đa diện. Tính tỉ số thể tích hai khối đa diện đó.
 16. Lớp 12 Hình học
 17. Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh là 1. Trong các hình tứ diện có năm cạnh bằng 1, tứ diện nào có thể tích lớn nhất.
 18. Xác định giao tuyến của MN và (SBD). Tính góc giữa MN và (SBD)
 19. Người ta muốn xây 1 bồn nước hình hộp chữ nhật trong 1 phòng tắm