PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quan hệ vuông góc (KG)


 1. Thắc mắc về góc viết thế nào cho chuẩn
 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành.
 3. CMR: $cos v = \frac{cos a}{cos \frac{p}{2}}$
 4. Hỏi : Bài toán liên quan đến hình chóp có đáy là hình vuông .
 5. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=BC=a ,AC=b, DB=DC =x ,AD =y$.Tìm hệ thức liên hệ giữa $a,b,x,y$
 6. 1, Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy là hình vuông cạnh $a$. Mặt bên $SAB$ là tam giác đều; $SCD$ là tam giác vuông cân đỉnh $S$.
 7. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$.
 8. Chứng minh Rằng mp(SAB) vuông góc với mo(SAC) và tính theo a thể tích của khối chóp F.ABC.
 9. Góc giữa hai đường thẳng
 10. Lớp 11 Tính diện tích MNPQ theo a; b ;c ; m và x ?
 11. Tính góc giữa các mặt phẳng
 12. Chứng minh khi S di động trên d thì EF luôn qua một điểm có định
 13. Lớp 11 Cho tứ diện ABCD có đáy là tam giác vuông tại B, AC vuông góc với mặt phẳng đáy. Chứng minh DB vuông góc với mặt phẳng (ABC).
 14. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
 15. Chứng minh SI vuông góc với (ABCD)
 16. Lớp 11 Chứng minh rằng đẳng thức bằng phương pháp vecto
 17. Góc giữa $(ABCD)$ và $(\alpha)$.
 18. Tính góc giữa $BD$ và $(SAD)$
 19. .Chứng minh rằng khi S di động trên tia Ax thì điểm P luôn chạy trên một đường thẳng cố định ,tia Ax chứa điểm A và vuông góc với mặt phẳng đáy ( ABCD).
 20. Lớp 11 Chứng minh vuông góc bằng vecto