PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phép biến hình


 1. Tìm $\left ( C_{1} \right )$ sao cho $T_{\overrightarrow{u}}\left [ \left ( C_{1} \right ) \right ]=\left ( C \right )$
 2. Tìm phương trình ảnh $\left ( C' \right )$ của $\left ( C \right )$ qua $T_{\overrightarrow{u}}$
 3. Tìm quĩ tích 1 điểm (hình học 11)
 4. Chứng minh đường tròn (C) nội tiếp tam giác BCD tiếp xúc với BC, DC tại P và Q? (hình 11)
 5. Bài tập nâng cao phép biến hình
 6. Lớp 11 Tìm ảnh của phép quay
 7. Phép biến hình với hai đường tròn cùng bán kính và tiếp xúc
 8. Chứng minh liên quan chu vi tam giác (sử dụng phép đối xứng trục)
 9. Thắc mắc nho nhỏ về phép đồng dạng
 10. Cho tam giác ABC có trực tâm H. Chứng minh rằng tâm các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, HBC, HAC và HAB có bán kính bằng nhau.
 11. Dựng hình thang ABCD
 12. Cho tam giác ABC có A(3;2) , B(-2;1) ; C(1;-3) . Gọi tam giác A'B'C' là ảnh của tam giác ABC qua phép quay Q(0; pi/2 ) . Tọa độ các đỉnh của tam giác A'B'C' là ?
 13. C/tỏ : $S_{ABC}\leq \frac{1}{4}(ax+by+cz)$
 14. Ứng dụng phép quay vào các bài toán dựng hình, quỹ tích