PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đạo hàm và Các phép tính


 1. Tính đạo hàm của hàm số : $y = f\left( x \right) = x\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right).....\left( {x - 2001} \right)$
 2. Cmr $\left | f ^{'} (0) \right | \leq 8$
 3. Bài tập liên quan đến đạo hàm các hàm số : $y=x^3-3x^2(a-1)+3a(a-1)x+1$ và $y=-x+1+\frac{m}{2-x} (C_{m})$
 4. Tìm toạ đọ một điểm
 5. Bài toán liên quan đến tiếp tuyến
 6. Tính đạo hàm của hàm số sau tại x=1 : f(x)=$\begin{cases} x^{2) & \text{ if } x\geq 1 \\ 2x-1& \text{ if } x<1 \end{cases}$
 7. Cho $y=x3 + bx2 + cx + d$ có 3 nghiệm phân biệt . Chứng minh y đạo hàm = 0 có đúng 2 nghiệm phân biệt
 8. Chứng minh hàm số $y=\sinx+x$ đồng biến trên $\mathbb{R}.$
 9. Viết phương trình tiếp tuyến
 10. Tính đạo hàm của $f(x)=x^2 \sin \frac{1}/{x}$
 11. Giải phương trình
 12. Help Đề cương 11 khó !