PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hàm số bậc nhất và bậc hai


 1. Câu 1 - đề kiểm tra số 1 .
 2. Cho hàm số y=f(x) có miền xác định là R. Tìm công thức của hàm số để hàm số đó vừa chẳn vừa lẻ
 3. Kết luận về hàm số không xét được tính chẵn lẻ
 4. Mọi người giúp mình giải bài toán này với.Theo tính chẵn lẻ của hàm số nha.
 5. 1, Tìm dư của phép chia $f(x)=x^{243}+x^{81}+x^{27}+x^{9}+x^{3}+x $ cho : a, $x-1$ b, $x^{2}-1$ 2, Tìm dư của phép chia: $f(x)=x^{71}+x^{68}+x^{24}+x^{7}-3x+5 cho x^{3}-x$
 6. Tìm $m$ để hàm số $y = \sqrt {x - m} + \sqrt {2x - m - 1} $ có tập xác định là $\left( {0; + \infty } \right)$
 7. Tìm GTNN của F=$3(\frac{y^2}{x^2}+\frac{x^2}{y^2})-8(\frac{y}{x}+\frac{x}{y})+10$
 8. 1,CM mọi đồ thị hàm số $y=2x^2-4(2m-1)x+8m^2-3$ đều tiếp xúc với 1 đường thẳng cố định
 9. PT bậc 4
 10. Gọi $x_1, x_2$ là các nghiệm của pt $12x^2 - 6mx + m^2 - 4 + \dfrac{12}{m^2} = 0$ (m>0)
 11. Cho $(P) y=x^2-4x+3$ . tìm m để đường thẳng $(d) mx+3$ cắt (P) tại 2 điểm phân biệt $ A;B$ sao cho $S_OAB =\frac{9}{2}$
 12. Tìm m để phương trình $({x^2} - 1)(x + 3)(x + 5) = m$ có 4 nghiệm phân biệt
 13. Vẽ đồ thị hàm số : $\left|-2\left|x \right|+1 \right|$
 14. CMR ít nhất một trong 3 phương trình sau có nghiệm: $ax^2 + 2bx+ c = 0\\ bx^2 + 2cx + a = 0\\ cx^2 + 2ax + b = 0$
 15. Lớp 10 Chứng minh: $(ab+bc+ca)^2\ge 3abc(a+b+c)$
 16. Hỏi Bài tập về hàm số bậc hai