PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đại số & Giải tích 12


 1. Tìm m để HPT có nghiệm : $\left\{ \begin{array}{l} \sqrt x + \sqrt y = 3\\ \sqrt {x + 5} - \sqrt {y + 3} = m \end{array} \right.$
 2. Tìm $m$ để phương trình có nghiệm
 3. Tìm max,min của hàm $y=13 sinx+9\sqrt{cos^2x-4cosx+3}$
 4. TƯ duy hÀm sỐ khi gẶp mỘt bÀi hỆ
 5. Các bạn cho ý kiến???
 6. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $$P = \frac{{\left| {{m^2} - 4m + 2} \right|}}{{{{\left( {m - 1} \right)}^2} + 1 + \sqrt {{{\left( {m - 1} \right)}^4} + 1} }}$$
 7. Lớp 12 Bài toán liên quan đến hàm $y=x^{4}-2\left(1-m \right)x^{2}+m^{2}-3$
 8. Lớp 12 Tìm max, min: $y=\frac{2\sqrt{2}- \sqrt{1-x} + 4}{\sqrt{x} + \sqrt{1-x} + 2}$
 9. Lớp 12 Tìm trên (C): y=$\frac{3x+2}{x-1}$ các điểm có toạ độ dương
 10. Lớp 12 Bài toán tương giao liên quan đến tiếp tuyến đồ thị hàm số (C): y=$\frac{2x+1}{x+1}$
 11. Lớp 12 Cho (Cm): $y=x^{3}-3x^{2}+3(1-m)x+1+3m$. Tìm m để (Cm)cắt Ox tại 1điểm, 2điểm,3điểm
 12. Lớp 12 Tìm m để (Cm): $y=x^{3}-x^{2}+18mx-2m$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ $x_{1},x_{2},x_{3}$ mà $x_{1}<0<x_{2}<x_{3}$
 13. Lớp 12 Tìm m để hàm số sau đồng biến trên khoảng (-1;+vô cực)
 14. Hàm phân thức
 15. Lớp 12 Tìm m để hàm số sau đồng biến trên khoảng (1;+vô cực)
 16. Bài toán về tiếp tuyến
 17. Cực trị hàm số.
 18. Tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P= (a - 4)^2 +(b -1)^2 +(c-1)^2 $
 19. Tìm chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của số tự nhiên: $A=2^{9^{2010}}$
 20. Tính giới hạn
 21. Giải: $log_2(1+\sqrt{x})= log_3x $
 22. Cho $y = x^4 - (3m-1)x^2 + 2m^2 + 2m - 12 \ (C)$. Tìm $m$ để đồ thị cắt $Ox$ chỉ có 2 điểm chung $B,C$ sao cho tam giác $ABC$ đều, biết $A(0;2)$.
 23. Cho hai số thực dương x và y sao cho :$x + y = \frac{4}{3}$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : $$P = \frac{3}{x} + \frac{1}{{3y}}$$
 24. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A=\frac{2x^{2}+6x+4}{x^{2}}$ với x khác 0.
 25. Giải hệ phương trình:$\left\{\begin{matrix} y^{3}+3y=x^{3}+3x^{2}+6x+4 & \\ \sqrt{1-x^{2}}-\sqrt{y}=\sqrt{2-y}-1 & \end{matrix}\right.$
 26. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^{3}-3x^{2}-3y^{2}+3x+4y=1 & \\ y^{3}-3xy-x-6=6y^{2}-12y+1 & \end{matrix}\right.$
 27. Lớp 12 Giải phương trình: $x^{5}+ x^{3}-\sqrt{1-3x}+4=0$
 28. Tìm GTLN và NN của hàm số $y=\frac{lnx}{x^2+1}$ trên $[1;e]$
 29. Cho hàm số $y=-2x^3+(m+3)x^2+4$.Tìm m để Min(y) trên $[-1;2] = 8$
 30. Lớp 12 Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} 2x^{2}+y^{2}-3xy+3x-2y+1=0 & & \\ 4x^{2}-y^{2}+x+4=\sqrt{2x+y}+\sqrt{x+4y} & & \end{matrix}\right.$
 31. Tìm min, max của $cosx.sin^{3}x$
 32. Tính tích phân
 33. Tính tích phân
 34. Tính tích phân
 35. Lớp 12 1. Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y=tanx, y=0, x=0, $x=\frac{\pi }{4}$ quay quanh trục Ox.
 36. Lớp 12 Tính các tích phân sau: $I=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}\frac{cos2x}{1+sin^{2}x}dx$
 37. Lớp 12 Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung hình phẳng giới hạn bởi các đường y=lnx, trục tung và hai đường thẳng y=0, y=1.
 38. Lớp 12 1 bài trong đề minh họa đề thi thử page clb yêu vật lý
 39. Lớp 12 BĐT trong đề minh họa đề thi thử page CLB yêu Vật Lý
 40. Lớp 12 HPT đề minh họa đề thi thử page CLB yêu Vật lý
 41. Lớp 12 đề thi thử đại học chính thức page Câu lạc bộ yêu vật lý
 42. Tìm $m$ để $y=2x^3+(3-m)x^2-16x+4m$ đồng biến trên $(-1;1)$
 43. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ?
 44. Hỏi Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y = f(x) = \cos \frac{{2x}}{{{x^2} + 1}} + \cos \frac{{4x}}{{{x^2} + 1}} + 1\]
 45. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{{x^2} - 3x + 1}}{{\sin x + \cos x - 2}}$ trên đoạn $\left[ {1;2}
 46. Lớp 12 Tính đạo hàm cấp n