PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đại số & Giải tích 11


 1. Giải PT: $2013x^4 + x^4. \sqrt{x^2 + 2013} + x^2 = 2012.2013$
 2. Có bao nhiêu cách chia 16 học sinh đó thành 2 tổ
 3. Giải phương trình: $$x = \sqrt{(2 - x)(3 - x)} + \sqrt{(3 - x)(5 - x)} + \sqrt{(5 - x)(2 - x)}$$
 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của: $$y = \frac{x^2 - \sqrt{x^3 - x^2 + x - 1}}{x^2 - x}$$
 5. Trong một cuộc thi đấu vật , có 20 thí sinh. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 20 thí sinh thành các cắp để thi đấu vật ( giống thi đấu cờ vua)
 6. Có bao nhiêu cách chia $n$ vật vào $s$ hộp?
 7. Lớp 11 Chứng minh bất đẳng thức sau luôn đúng với mọi a,b,c thuộc số thực R.
 8. Cho 5a+3b+c+9=0.chứng minh rằng pt x^3 +ax^2 +bx +c=0 có nghiệm trên đoạn [0;2]
 9. Tổng các hệ số trong khai triển nhị thức $\left(2nx+\frac{1}{2nx^{2}} \right)^{3n}$ bằng 64. Hãy xác định số hạng không chứa x.
 10. Lớp 11 Ứng dụng của đạo hàm-tiếp tuyến
 11. Cho n là số nguyên thỏa mãn 0<n<2011. chứng minh rằng: $\frac{(n+2010)!}{n!2011!}$ là một số nguyên
 12. Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu hỏi khó người ta chọn ra 7 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập đc bao nhiêu
 13. Cho tam giác ABC có diện tích =2. Biết A(1;0), B(0;2) và trung điểm I của AC nằm trên đường thẳng d : y=x . Tìm tọa độ điểm C
 14. Lớp 11 2x-1+tanx=0 có nghiệm (!)
 15. Giới hạn dãy số
 16. Lớp 11 Tính giá trị biểu thức: $S=\frac{tan30^{0}+tan40^{0}+tan50^{0}+tan60^{0}}{ cos20^{0}}$
 17. Chứng minh đẳng thức: $\frac{tan^2x-tan^2y}{tan^2x.tan^2y}=\frac{sin^2x-sin^2y}{sin^2x.sin^2y}$
 18. Rút gọn a $\sqrt{\frac{1+sina}{1-sina}}-\sqrt{\frac{1-sina}{1+sina}}$
 19. Lớp 11 CMR phương trình có 3 nghiệm và tính $\sum\dfrac{1}{x_1^2-7x_1+12}$
 20. Max $\dfrac{2.cosx+2}{cosx+sinx+2}$
 21. Tìm chu kì hàm số $y=|\sin x|+|\cos x|$
 22. Hỏi có thể lập đc bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số sao cho trong mỗi chữ số đó, chữ số hàng ngàn lớn hơn chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm lớn hơn hàng chục và chữ số hàng chục lớn h
 23. Số tam giác có 1 đỉnh thuộc a, 1 đỉnh thuộc b , 1 đỉnh là A là .....
 24. $(2x-3)^20 = a_{20}.x^{20} + a_{19}.x^{19}+.....+a_{1}.x+a_0$
 25. Toán tổ hợp
 26. Số các số tự nhiên thuộc [1;2015] chia hết cho 2 hoặc 3 nhưng ko chia hết cho 5 là
 27. Đề thi olympic 27/4 các tỉnh miền nam
 28. Bất dẳng thức Cauchy-Schwarz và ứng dụng
 29. Bài tập phần lượng giác
 30. Chuyên đề PT vô tỷ hay
 31. Toán vecto lớp 10
 32. Có bao nhiêu cách xếp 5 viên bi vào 3 hộp
 33. Trong một giải đấu bóng đá có 10 đội , các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt. Đội thắng 3 đ, thua 0 đ, hòa 1 đ. Sau giải đấu thấy có đúng 10 trận hòa. Tổng số điểm của tất cả các đội sau gi
 34. $C^{0}_{2n} - 2C^{1}_{2n} + 3C^{2}_{2n}$
 35. Tổ hợp, chỉnh hợp
 36. Số điểm biểu diễn nghiệm của pt luợng giác !!!
 37. Tìm nghiệm của pt lượng giác !
 38. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình !
 39. Violympic vòng 6 lớp 11
 40. Tam giác ABC có các góc thoả mãn sinA+sinC=2sinB Chứng minh $cot\frac{A}{2}+cot\frac{C}{2}=2cot\frac{B}{2}$
 41. Số cách chọn
 42. Tính số đo các góc trong tam giác ABC
 43. Đề chọn HSG Lớp 11 - Nghệ An
 44. Trong 1 cơ quan có 100 ng trong đó có 7 cặp vk,ck . cần chọn ra 2 ng đi công tác. Xs để 2 ng đc chọn ko là vk,ck là....
 45. Cho hàm số f(x): R$\rightarrow $ R liên tục và tuần hoàn với chu kì 2T. CMR: tồn tại số thực a để f(a+T)=f(a)
 46. Hỏi Cách chơi số đề trên mạng uy tín Happy8