PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hình học 10


 1. Xin giải đáp giúp em đi thi có được trình bày như vậy không?
 2. Cho tam giác ABC đều. Điểm M nằm bất kì trong tam giác Chứng minh MA+MB+MC \geq 2AH
 3. Cho tam giác ABC cân ở A, có đường cao từ A là (d): 2x+y-3=0, biết B thuộc Ox, C thuộc Oy, diện tích tam giác ABC bằng 5. Tìm tọa độ 3 điểm A,B,C ?
 4. Tìm số đo của góc $A$.
 5. Hình học : tính sô đo góc
 6. Cho tam giác ABC có điểm B (-1;8) ; C(-2;1) ; A thuộc đường thẳng d : x-6y=0...
 7. Cho tam giác ABC...
 8. Toán Khó Viết phương trình tiếp tuyến chung(C1) :$\left(x-3 \right)^{2} + \left(y+3 \right)^{2}=16$ (C2) :$\left(x+1 \right)^{2} + \left(y-1 \right)^{2}=16$
 9. Lập phương trình Elip có tọa độ các đỉnh lần lượt là $A_{1},A_{2},B_{1},B_{2}$.
 10. Lập phương trình Elip có tọa độ các đỉnh $A_{1},A_{2},B_{1},B_{2}$
 11. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm$\left\{\begin{matrix} xy(x+1)(y+2)=5m-6 & \\ x^{2}+y^{2}+2(x+y)=2m & \end{matrix}\right.$
 12. Bài 1: ABCD là hình thoi AB: $x-2y+5=0$ CD:$x-2y+1=0$
 13. Cho hình thang ABCD nội tiếp đường tròn bán kính $R=\sqrt{10}$ ; có độ dài đáy lớn gấp ba lần độ dài đáy nhỏ, diện tích hình thang đó bằng 8. Tính chu vi của hình thang ABCD.
 14. Tính tỉ lệ diện tích của phần được tô đậm và diện tích phần còn lại trong hình tròn có bán kính bằng 1 đơn vị độ dài.
 15. $C{G^2} = {4 \over 9}\left( {{R^2} + {a^2} + {b^2} - {c^2}} \right)$
 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(1;-1) và 2 đường thẳng $d_1$: x-y-1=0 và $d_2$: 2x+y-5=0 . Gọi A là giao điểm của $d_1,d_2$ . Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M cắt $d_1,d_2$ lần lượt ở $B$
 17. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC biết A(5;2) . Phương trình đường trung trực cạnh BC , đường trung tuyến CC' lần lượt là x+y-6=0 và 2x-y+3=0 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC
 18. Trong mặt phẳng Oxy , cho 3 điểm A(3;4), B(1;2), C(5;0). Viết phương trình đường thẳng d đi qua A(3;4) sao cho: d= 2d(B;d)+d(C;d) đạt giá trị lớn nhất
 19. [Hình học phẳng]- Lớp 10
 20. Cho hình chữ nhật ABCD, gọi H là hình chiếu của B lên AC ; M,N lần lượt là trung điểm AH,CD. CMR góc BMN = 90 độ
 21. Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy E đối xứng với B qua C , kẻ đường cao BH vuông góc với DE.
 22. Trong Oxy: cho tam giác ABC có diện tích = 24 và phương trình đường trung tuyến kẻ từ các đỉnh A,B,C lần lượt là: (d1): x-y+2=0 ; (d2) : 5x-y-2=0 ; (d3): x+3y-10=0
 23. Lớp 10 Phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn
 24. Lớp 10 Tìm tọa độ điểm trong hệ trục tọa độ Oxy
 25. Tìm tọa độ B,C biết N(5;-4)
 26. Tìm tọa độ A,B,C
 27. Hình học phẳng
 28. Hình học phẳng
 29. Hỏi Xác định tâm và bán kính đường tròn .
 30. Hỏi Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABI với I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC
 31. Hỏi Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương? (Nhờ mấy thầy giải đáp giúp em)
 32. CMR: $sin\alpha \leq \frac{3}{5}$
 33. Lớp 10 CM: $(AH+BH+CH)^2\leq a^2+b^2+c^2$
 34. Tìm quỹ tích trực tâm H của tam giác ABC..
 35. CMR: nếu tam giác thỏa mãn $a^2+b^2=2c^2$ và $tanA+tanC=2tanB$ thì tam giác ABC đều
 36. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC
 37. CM: $\frac{IM}{IO}+\frac{JM}{JO}+\frac{KM}{KO}+\frac{L M}{LO}=4$
 38. Lớp 10 Cho hình chữ nhật ABCD
 39. Hỏi Camera giám sát không dây rất nhiều lợi ích mang lại cho bạn
 40. Mọi người giúp mình cái , đang cần rất gấp .