PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chương trình Toán lớp 12


 1. Tìm m để phương trình: \[x\sqrt x + \sqrt {x + 12} = m\left( {\sqrt {5 - x} + \sqrt {4 - x} } \right)\] có nghiệm.
 2. Tìm m để bất phương trình:$m\sqrt{2x^{2}+7}< x+m $ nghiệm đúng mọi x.
 3. Tìm chân đường vuông góc kẻ từ A đến (BCD).
 4. Lớp 12 Tính diện tích của các mặt chéo ACC'A' và BDD'B'. Tính thể tích của hộp.
 5. ôn tập
 6. Hàm số
 7. Pt nghiệm nguyên
 8. Giải và biện luận câu 8 và 9 trong đề thi ĐH Toán khối A năm 2014
 9. [TOPIC]:Ứng dụng về sự biến thiên của hàm số để giải các bài toán phương trình,hệ phương trình,bất phương trình chứa tham số
 10. Lớp 12 Giải bất phương trình : $2\sqrt[3]{x^{2}+17x-4}-97\leq (x+2)(3x^{2}-40)$
 11. Hỏi Viết phương trình đường tròn (C) đi qua M và cắt d tại hai điểm phân biệt A, B sao cho MAB là tam giác vuông tại M và có diện tích bằng 2.
 12. Lớp 12 ôn tập tìm điểm trong tọa độ không gian