PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chương trình Toán lớp 10


 1. Giải phương trình $(3x+1)\sqrt{2x^{2}-1}=x(5x+\frac{3}{2}$ = x.(5x+3/2)
 2. Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l} \frac{{x + xy + y}}{{x + y}} = 2\\ \frac{{x + xz + z}}{{x + z}} = 3\\ \frac{{y + yz + z}}{{y + z}} = 4 \end{array} \right.$
 3. Cho $a,b,c ∈ R , a,b,c > 0$ thỏa mãn: $a^2+b^2+c^2=2abc+1$ Tìm Max P với $P = (a - 2bc)(b - 2ac)(c - 2ab)$
 4. Các bài toán đố
 5. Các bài toán đố 2
 6. Các bài toán đố 3
 7. Các bài toán đố 4
 8. Cac bai toan đố 5
 9. Các bài toán đố 6
 10. Các bài toán đố 7
 11. Các bài toán đố 8
 12. Các bài toán đố 9
 13. Cá bài toán đố 10
 14. Các bài toán đố 11
 15. Các bài toán đố 12
 16. Các bài toán đố 13
 17. Các bài toán đố 14
 18. Các bài toán đố 15
 19. Các bài toán đố 16
 20. Các bài toán đố 17
 21. Các bài toán đố 18
 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 3 điểm A,B,C xác định bởi A(2;5) , B(-1;-2) và $\vec{OC}$ = $4.\vec{i} - 7.\vec{j}$
 23. Lớp 10 Học toán 10 đơn giản với Phần mềm của mình