PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hóa hữu cơ


 1. Chuyên đề : Ankin hay !
 2. [Topic]Hóa học THPT luyện thi đai học 2013 HỮU CƠ
 3. [TOPIC] Nơi yêu cầu tài liệu hóa HỮU CƠ
 4. Hóa Hữu Cơ
 5. Hóa Hữu Cơ
 6. Hóa Hữu Cơ
 7. Đề thi thử ĐH môn Hóa + Đáp án
 8. Hóa Học Chất Y là
 9. Bài tập hidrocacbon
 10. Cho 2,76 (g) chất hữu cơ X gồm C,H,O + NaOH vừa đủ.
 11. Tìm công thức cấu tạo của hợp chất A và B
 12. Bài tập về ankan
 13. Các vấn đề lý thuyết về Hidrocacbon
 14. Hoá hữu cơ
 15. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng sau : benzen , stiren , axit axetic , etyl axetat , rượu etylic , etyl acrylat
 16. Hỗn hợp các hiđrocacbon,khi đốt cháy có [TEX]n_{H_2O} >n_{CO_2}[/TEX] thì có được phép kết luận hỗn hợp trên có ankan không?
 17. Hóa hữu cơ
 18. Đốt cháy hoàn toàn $a$ gam hỗn hợp $X$ gồm $propan$, $but-2-en$, $axetilen$ thu được $47,96$ gam $CO_{2}$ và $21,42$ gam $H_{2}O$. Giá trị của $a$ là
 19. Hóa Học Tìm tài liệu hóa
 20. Hóa Học Hai chất đó là?
 21. [TOPIC] Luyện thi đại học môn hoá- chủ đề anđehit
 22. Hãy xác định hàm lượng $\%$ của $C,H,N,O$ và CTĐGN của $A$
 23. [TOPIC] Chuyên Đề "HIĐROCACBON NO"
 24. Hóa Học Có ai giúp mình những câu hỏi lý thuyết ôn tập hóa học hữu cơ này ko?
 25. [TOPIC] Chuyên Đề "HIĐROCACBON KHÔNG NO"
 26. Bài toán thủy phân peptip khó
 27. Hóa Học [Tài liệu] Hóa hữu cơ LTĐH 2015
 28. Hỗn hợp $X$ gồm 2 [B]axit cacboxylic [/B] no , mạch hở . Đốt cháy hoàn toàn $0,3$ mol $X$ thu được $11,2$ lít $CO_{2}$ . Mặt khác để trung hòa $0,15$ mol $X$ cần 0,5 lít dung dịch $NaOH$ 0,5 $M$ . Công thức 2 axit
 29. Giá trị của $V$ và số mol brom đã phản ứng tối đa trong $B$ là ?
 30. Làm thế nào để nhận biết benzen, xiclohexan, xiclohexen
 31. Cho hỗn hợp khí A gồm H2 và 1 hidrocacbon X, mạch hở... Tìm công thức phân tử X
 32. Hóa Học Hóa 11
 33. Hóa vô cơ
 34. Bài tập khó amin-amino axit mong mọi người trình bày kĩ cho
 35. Bài toán peptit khó
 36. Hòa tan hết hỗn ợp X gồm Mg(NO$_{3}$)$_{2}$, Al$_{2}$O$_{3}$, Mg và Al
 37. Cho m(g) ancol no,mạch hở X tác dụng hoàn toàn với CuO(dư) nung nóng,thu được hỗn hợp hơi Y(có tỉ khối so với $H2$ là 47/3) có chất hữu cơ Z và thấy khối lượng rắn giảm 2,4 g.Mặt khác a mol Z,thu đ
 38. Hóa học hữu cơ hay và khó
 39. [BT Ancol] Số chất X thoả mãn và giá trị của m là bao nhiêu?
 40. Biện luận CTPT
 41. Từ fructozo cộng hidro có tạo sobitol
 42. Hóa hữu cơ khó
 43. CTPT của chất có phân tử khối lớn hơn trong X là