PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Điện - Quang


 1. Ôn thi Đại Học - Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ.
 2. [ĐH 2013]Bài tập tính toán và lý thuyết chương " Điện xoay chiều"
 3. [ĐH 2013]Bài tập tính toán và lý thuyết chương "DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ MẠCH LC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN."
 4. Bài tập và PP giải bài tập Điện xoay chiều -Trần Duy Khoa
 5. Một bài tụ điện
 6. [Lý 11] Bài tập điện tích- định luật Cu-lông?
 7. Chuyên đề sử dụng máy tính bỏ túi trong tính hệ số công suất của thầy Lượng
 8. [Topic] Điện xoay chiều luyện thi ĐH 2014
 9. [Topic] Dao động điện từ luyện thi ĐH 2014
 10. Số vân sáng quan sát được là ?
 11. Tính Up,Id, công suất P
 12. Kích thích cho nguyên tử Hidro ...
 13. Tài liệu Lý
 14. Bài tập khúc xạ ánh sáng
 15. Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị điện áp hiệu dụng $U$ và tần số $f$ không đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$.
 16. Điện xoay chiều
 17. Vật Lý Động năng ban đầu bằng?
 18. Vật Lý Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây?
 19. Vật Lý Góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất?
 20. Vật Lý Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây?
 21. Vật Lý Khi roto quay với tốc độ n thì tần số dòng điện là?
 22. Tìm mối quan hệ giữa điện tích Q và thời gian chuyển động t :GT11-2:
 23. Ba tụ $C_1 = 1uF$ , $C_2=2uF$ , $C_3=3uF$ có hiệu điện thế giới hạn $U_1 = 1000V$ , $U_2= 200V , U_3=500V$ mắc thành bộ. Cách mắc nào hiệu điện thế giới hạn của tụ lớn nhất ?. Tính điện dung và hiệu đ
 24. Xác định hệ số công suất của mạch ứng với w1 và w2?
 25. Điện xoay chiều
 26. điện xoay chiều
 27. điện xoay chiều
 28. Cho đoạn mạch xoay chiều $U_{AB}=100\cos(20t)$ gồm $R$, cuộn cảm thuần $L$ và $L$ thay đổi . Tìm giá trị lớn nhất của $U_{R}+U_{L}$ ?
 29. điện xoay chiều
 30. Vật Lý 100 bài tập điện xoay chiều
 31. Một vài câu dòng điện xoay chiều
 32. Vật Lý Tuyển tập Điện xoay chiều Diễn đàn Vật lí phổ thông
 33. Bài toán truyền tải điện năng
 34. Bài toán ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ
 35. Điện xoay chiều hay
 36. Dòng điện xoay chiều
 37. DĐ xoay chiều
 38. DĐ xoay chiều 2
 39. DĐ xoay chiều 3
 40. DĐ xoay chiều 4
 41. DĐ xoay chiều 5
 42. DĐ xoay chiều 6
 43. DĐ xoay chiều 7
 44. Vật Lý Mọi người cho em hỏi cái kí hiệu tam giác trong này đọc la fgif vậy
 45. Vật Lý Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều
 46. Vật Lý Bộ tài liệu Điện từ học - Vật lý Đại cương - TV