PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sóng - Hạt nhân


 1. [ĐH 2013]Bài tập tính toán và lý thuyết chương " Sóng cơ và sóng âm"
 2. [ĐH 2013]Bài tập tính toán và lý thuyết chương " Sóng ánh sáng"
 3. [ĐH 2013]Bài tập tính toán và lý thuyết chương "LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN."
 4. [ĐH 2013]Bài tập tính toán và lý thuyết chương "Hạt nhân nguyên tử."
 5. Hỏi lần chiếu xạ thứ $3$ phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng $1$ lượng tia gama như lần đầu?
 6. [Topic] Sóng cơ-sóng âm luyện thi ĐH 2014
 7. [Topic] Sóng ánh sáng luyện thi ĐH 2014
 8. Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn phát sóng theo những vòng tròn đồng tâm với bước sóng $\lambda =8 cm$.Gọi $(C_{1}),(C_{2})$ là $2$ đường tròn tâm O bán kính $R_{1}=10 cm$,$R_{2}=20 cm$.Gọi $M$ là m
 9. Sóng ánh sáng
 10. Trên dây đàn hồi có sóng dừng với phương trình ... Tìm bước sóng
 11. Sóng giao thoa
 12. Vật lí vui
 13. Tụ điện xoay
 14. Sóng Hay
 15. Sóng âm hay
 16. Sng dừng
 17. Sng
 18. Vật Lý Trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử
 19. Sóng hay và lạ