PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đề thi thử Đại Học của K2PI


 1. Khởi động mùa thi ĐH năm 2012-2013
 2. ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 1 - www.k2pi.net.vn
 3. Tổng hợp lời giải Đề thi thử số I - năm 2013
 4. Thăm dò ý kiến về Đề thi thử số 1
 5. Đề thi thử ĐH số 2 - ngày 26.10.2012
 6. Tổng hợp đáp án đề thi thử số 2 năm 2013
 7. Đề thi thử ĐH số 3 (k2pi.net) - ngày 10.11.2012
 8. Thăm dò ý kiến về thi thử số 3 của diễn đàn
 9. Tổng hợp đáp án đề thi thử ĐH năm 2013 - số 3
 10. Đề thi thử ĐH năm 2013 - số 4
 11. Tổng hợp nhanh lời giải trên diễn đàn về Đề thi thử số 4
 12. Bình luận và góp ý cho đề số 4.
 13. Đề thi thử Đại học năm 2013 diễn đàn k2pi.net.vn - [Đề số 5]
 14. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về Đề thi thử số 5
 15. Đề thi thử đại học năm 2013 của diễn đàn k2pi.net - [Đề số 6]
 16. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về Đề thi thử số 6
 17. Đề thi thử ĐH số 7-ngày 12.01.2013 [www.k2pi.net]
 18. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về đề thi thử số 7
 19. Đề thi thử ĐH số 8 năm 2013 - diễn đàn k2pi.net
 20. Tổng hợp các lời giải đề thi thử số 8 trên diễn đàn
 21. Đề thi thử ĐH số 9 - Diễn đàn www.k2pi.net
 22. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về đề thi thử số 9 2012-2013
 23. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về đề thi thử số 10 2012-2013
 24. Đề thi thử lần thứ 11 diễn đàn k2pi.net ngày 30 tháng 03 năm 2013
 25. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về đề thi thử số 11 2012-2013
 26. Đề thi thử đại học số 12 của diễn đàn k2pi.net
 27. Tổng hợp lời giải trên diễn đàn về đề thi thử số 12 2012-2013
 28. Đề thi thử Đại Học sô 13 năm 2013_diễn đàn k2pi.net
 29. Đề thi thử Đại Học số 14_diễn đàn k2pi.net
 30. Đề thi thử đại học số 15 diễn đàn www.k2pi.net.vn
 31. Đánh giá đề thi thử số 15 của diễn đàn.
 32. Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 - số 01 của k2pi.net
 33. Đề thi thử đại học môn Toán 2014 Đề số 02 k2pi.net
 34. Đề thi thử đại học môn Toán 2014 Đề số 03 k2pi.net.vn
 35. Đề thi thử đại học môn toán năm 2014 K2pi.NeT - số 04
 36. Đề thi thử đại học số 5 k2pi.net
 37. Đề thi thử đại học môn toán năm 2014 K2pi.NeT.vn - số 06
 38. Đề thi thử đại học diễn đàn số 7 năm 2014
 39. Đề thi thử đại học diễn đàn www.k2pi.net số 8 năm 2014
 40. Đề thi thử số 9 diễn đàn www.k2pi.net.vn
 41. Đề thi thử đại học diễn đàn www.k2pi.net số 10 năm 2014
 42. Đề thi thử đại học số 11 của diễn đàn www.k2pi.net
 43. Đề thi thử đại học môn toán năm 2014 - Đề số 12 - K2pi.net
 44. Đề thi thử Đại Học môn Toán năm 2014 - số 13 - k2pi.net.vn
 45. Đề thi thử Đại Học môn Toán - Đề số 14 - k2pi.net.vn
 46. Đề thi thử Đại Học môn Toán - Đề số 15 - k2pi.net.vn
 47. Đề thi thử đại học môn Toán-đề số 16-diễn đàn k2pi.net.vn
 48. Khởi động trước Kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề số 01
 49. Khởi động trước kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề Số 02
 50. Kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề thi thử số 03
 51. Kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề thi thử số 04
 52. Kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề thi thử môn Toán - Số 05
 53. Thử sức trước Kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề số 06 (môn Toán)
 54. Đề thi thử Quốc Gia môn Toán năm 2015 | Đề số 07
 55. Đề thi thử Quốc Gia môn Toán năm 2015 | Đề số 08
 56. Đề thi thử Quốc Gia môn Toán năm 2015 | Đề số 09
 57. Đề thi thử số 10-k2pi.net.vn
 58. Thử sức trước Kỳ thi Quốc Gia năm 2015 - Đề số 10
 59. Đề thi thử Quốc Gia môn Toán của K2pi | số 11 năm 2015
 60. Đề thi thử Quốc Gia môn Toán của K2pi | số 12 năm 2015
 61. Đề thi thử Quốc Gia môn Toán của K2pi | số 13 năm 2015
 62. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán của diễn đàn K2pi | Đề thi số 14
 63. Tiếp Cận Kỳ Thi Quốc Gia 2016 | Đề Số 1 -Diễn Đàn K2pi
 64. Đề Thi Tiếp Cận Kỳ Thi Quốc Gia 2016 | Đề Số 2 -Diễn Đàn K2pi
 65. Tiếp Cận Kỳ Thi Quốc Gia 2016 | Đề Thi Thử Số 3 - K2pi
 66. Đề Thi Tiếp Cận Kỳ Thi Quốc Gia 2016 | Đề Số 4 -Diễn Đàn K2pi
 67. Hình học phẳng