PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giải toán Hình học


 1. Chú ý: Nội quy box hình học không gian
 2. Hình học không gian 11
 3. Thể tích khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a$\sqrt{13}$, AC=a$\sqrt{3}$
 4. $$\frac{BM.CN}{AM.AN}\leq \frac{BC^{2}}{4AB.AC}$$
 5. TOPIC Ba đường phân giác
 6. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tam giác ABC là tam giác vuông tại B. AB = a , BC=b, AA'=c(c2≥a2+b2 ).Tính diện tích thiết diện của hình lăng trụ bị cắt bởi mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc CA'
 7. Giải phương trình lượng giác sau: $\frac{{1 + \sin 2x + \cos 2x}}{{1 + \sin 2x - \cos 2x}} + \sin x(1 + \tan x\tan \frac{x}{2}) = 2$
 8. Hình tọa độ
 9. Hình không gian
 10. Hình không gian
 11. Hình không gian
 12. Hình học không gian
 13. Cho tam giác ABC, đường cao BD, CE cắt nhau tại H. M là trung điểm BC, N là giao điểm của BC và DE. Chứng minh rằng $NH \perp AM$.
 14. Cho hình vuông ABCD, trên cạnh BC lấy E sao cho CE=2BE, trên tia đối của tia CD lấy F sao cho CD=2CF. AE giao với BF tại I, Chứng minh: AI vuông góc với CI
 15. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, B(1;1), đường thẳn AC có phương trình: 4x+3y-32=0. Trên Tia BC lấy điểm M sao cho BC.BM=75. Tìm tọa độ đỉnh C biết bán kính đường tròng no
 16. Hình phẳng
 17. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại
 18. Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của hình vuông
 19. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD
 20. Cho hình vuông ABCD tâm I, d qua A cắt BC tại M, cắt CD tại N, MI cắt CD tại F, cắt NB tại E. Biết B(3;-4), $E(\dfrac{-3}{2}; \dfrac{1}{2})$, C thuộc đường thẳng: 6x-2y+11=0.Tìm tọa độ đỉnh A.
 21. Tìm tọa độ A,B,C
 22. Tìm toạ độ điểm M
 23. Đề Thi Bài tập ôn luyện hình học phẳng lớp 12
 24. Cần tư vấn ^^
 25. Hình oxy
 26. Hình oxy
 27. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ là AB và hai cạnh bên đều dài 1m. Tính$\alpha $=DAB=CBA sao cho hình thang có diện tích lớn nhất.
 28. Hình học 12
 29. Chứng minh giúp bài hình học phẳng
 30. Giúp với
 31. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
 32. Hình học 11
 33. Cho (O;R) và 2 tiếp tuyến AB AC Điểm D di dộng trên cung BC
 34. Từ M nằm ngoài đường tròn (O;R) Kẻ tiếp tuyến MA MB.C là tru
 35. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB Trên nửa (O) lấy 2 đi
 36. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB Trên nửa (O) lấy 2 đi
 37. Cho tam giác ABC Gọi O I lần lượt là tâm đường tròn ngoại, n
 38. Giải phuong trinh \sqrt{136-x^2}+\sqrt{106-x^2}=\frac{60}{x}
 39. Giải phương trình $3x^3+3x^2+1=\sqrt{1+4x}\sqrt[3]{1-6x}$
 40. Có ai giúp em vs !!
 41. Cho ngu giac ABCDE nội tiếp (O;R) có AB=CD=EA=R Gọi M N là t
 42. Cho Δ ABC vuông tại A, I là giao điểm 3 phân giác trong. E v
 43. Giải toán hình học không gian
 44. Mọi người ơi gợi ý dùm em bài hình học này